Kimi, neyi seviyorsan; neye talipsen o sensin.

Allah yüce olduğu için eseri güzeldir, yücedir. İnsan Allah’ın en yüce eserlerinden biridir; onun için, insanların yaptığı eserler değerlidir.

İnsan, ancak Allah’ın ona bahşettiği miktarın içinde hareket edebilir. Allah’ın ululuğunun tecellisinin en basit sırrını idrak etmekten acizdir. Akıllar şaşkınlık içindedir.  Allah’ın varlığı yanında; ilimler, sıfatlar kafi değildir. Kulda Halik’ in sıfatları mecazidir.

Mürşit’ ini bilmeyen Hakk’ın ne olduğunu nereden bilsin. Kör olan, renkleri; sağır olan, sesleri; burnu olmayan, kokuyu; damağı olmayan, lezzetli tadı nerden bilsin. Beş duygu; insana verilmiş, Allah’ın lütfudur.

Benlik şirktir, ben diyen Allah’a “El Hakk Sensin!” diyemez. Erenler meclisinde konuşmaya kalkanlar  ‘ben’ diyenler yanlıştır, densizdir, saygısızdır. Bu gibi insanlarla derin hikmetli sözler konuşulmaz.

Varlık ile, şan şöhret ile evliyanın gönlüne girilmez. O gönlünü bir kere alayişe kaptırmıştır. Hayat ve yaşamda esas olan Hakk’ın sırrıdır, ona eremezsin.

Velilerin sırlarını, tasavvuftan anlamayanlara anlatmada bir fayda yoktur. Anlamayanlara bu sırları zevkle açıklayanlar, mutlu olamazlar. Ama bunlardan geçip, Allah aşkıyla yananlarda varlık kalmaz; onlardan tavır ve gösterişli sözler çıkmaz. Ey gönül, bu alanda marifetin, bilginin hiçbir değeri yoktur. Aklını kullan da bu yokluğa gel. Akıl bile bir varlıktır; onu da bırak, deli ol! Yani sana deli denmedikçe veli olamazsın.

Delil ve ispat; bunlarla bana vasıl olmayı isteyen, ebediyen bana vasıl olamaz. ‘’Vasıl olmaz kimse Hakk’a, cümleden dun olmazsa’’. Biz vasıtalara, bize Allah’ı hatırlattığı için teşekkür ederiz. Şükran Allah’adır.