Biz bu dünyaya sahip olmaya değil, Allah’ın varlığına şahit olmaya geldik. Ne mutlu, o şüphesiz şahit olanlara!

Hayattan maksat, Allah’tır.

Allah’ı anmada bahane olmaz. Hiçbir mazeret ve engel kabul edilmez.

Söz eyleme geçmedikçe, o hayalde kalır.

 

Hakikati bilmenizin, kararını biz vereceğiz.

Hakikati, ayağınıza kadar getirdim.

Sizden, sizi uyaranları çok gönderdim.

 

Her şey ifşa edilemez, bazıları sır olarak kalır.

Bazı şeyleri görseydik, ölürdük. Onun için, ölünce göreceğiz.

Dirilmeyiş üzere, ölümü isteyin! Kalıcısın, ölücü değilsin!

 

Şirk, aslında insanın kendisine şirk koşmasıdır.

İblis, insanın kendisine şirk koşmasından başka bir şey değildir.

 

Kurban olayı, bugün bile Hz. İbrahim’in insanda yaşadığını gösterir.

Koç kurban oldu, hayvan kurban oldu, İsmail olmadı. Çünkü ölüm, devredilemez. Herkes kendi yerine ölür.

Varlık hiyerarşisine uymak için, kurban kesilir.

Kurban kurbiyet, insanın madde sevgisini kurban ederek, manen Allah’ı sevip, yaklaşmasıdır. Kurban, senede bir kesilir. Biz, her sene ömrümüzden bir kurban veririz. Her sene kurban kesen de, ömrü boyunca temsili kurban keser, bu da onun ibadetidir.

Kurban, en sevdiğini aramızdan çekmektir.

Bu yalnız kesmek, atmak, yakmak değildir.

Kurban, bize şahdamarımızdan yakın olan Allah’la aramıza koyduğumuz şeyleri, çekip çıkartmadır.

 

Allah’tan azat olmak isteyen, dünyanın esaretine girer. Allah’a bağlı olan Allah dostları, kimseye düşman olmaz.

Allah’a teslim olmak, insanın özüne teslim olmasıdır.

 

Bayram, toplumda kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma, sevgi, saygı ve muhabbet ruhunu canlı tutmak için, önemli günlerden biridir.

 

Her şeyin yaradılışında, bir hikmet vardır. Öyle ise ya insan?

 

Allah’ın verdiğini, tadarak edebi erkân ile geri ver. Çünkü Allah almaz, daha iyisini verir.

 

Allah emeğe saygı duyar.

 

Rüyalar tabir edilir. Tasdik edilmez.

 

İnsanlık hasletini taşıyana, Müslüman denir.

 

Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil.

Cennet bedel değil, ödüldür.

 

Meyveyi, acıkmak için değil, zevk almak için yeriz.

 

Allah’tan ümitsizlik, iblisliktir.

Ümitsiz, dua etsin! Allah işini bilir.

 

Son saati yalnız O bilir, dönüş onadır.

 

Allah’tan gayrı, her şey mahlûktur.

Size selam olsun. Allah umut kesmez, sen de umut kesme!

Sizi gönderdiğim yere tabisiniz, tabi olun!

Her amel ve olayın, beni sana yaklaştırdığını bilesin!

Yaratmadığım şey, sizin değildir! Yaratanındır.

Allah’ın yarattığı hiçbir şey, haram değildir. Onu, kullananların kullanışı haram eder.

Mülkün bereketini, ömrün bereketsizliğine tercih etmeyin!

 

Milyonlarca âlemin var, bu âlem ağlama, gülme âlemidir.

Güzel sözlerinle anıl. Çünkü bu zahir âlemde, insanlar sözleri ile anılırlar.

Sözün gücü, doğruluğu nispetindedir.

 

Biz azamet demektir. Allah biz der.

 

İnsanlar mübarektir, naletlenmez. Davranışları naletlenir.

 

Sadakallahul azıym: Allah doğru söyledi.

Her şey için, sadakallahul azim denebilir.

Sadıklarla beraber olmak, huzurdur.

Sadakat Allah’tan gelir. Allah, sadık-ı mutlaktır.

Varlığımız, Allah’a sadakate bağlıdır.

 

Tecrübe, sistemi ilahinin kurallarından gelir.

Gül, sükûten konuşur. Siz de gül gibi konuşursanız (sükut ederseniz), konuşan bülbül size âşık olur.

 

Rauf (şefkat, vicdan)

İnsanın şefkati, sınırlıdır. Allah’ın şefkati, sınırsızdır. O, şefkatini kuluna kulu ile gösterir. O kula, şefkatli denir.

Yarattığın her şey, senin şefkatinin eseridir.

 

Eli ayağı, kurusun! Yani onun malı ve kazancı kurusun! Çünkü onu, malı ve kazancı azdırdı.

 

Âlemlere Rahmet, âlemlere zahmetle gelir.

 

Bir insan, insanüstü hale çıkartılırsa, ondan istifade edilmez. Hz. Muhammed, insanüstü bir varlık haline çıkartılırsa, ondan istifade edilmez. Onu kıyafeten değil, ahlaken takip etmek lazımdır.

 

Allah, bir insanın akıl ve idrakini geliştirerek nice üst derecelere ulaşabileceğini Hz. Muhammed’le göstermiştir.

 

Her şeyin sahibi olan yüce Allah’ın, insana verdiği gönül ve ruh temizliği ile kolladığı kullarının Rahman ve Rahim olan Allah’a bağlılıkları, aslında göklerde olduğu gibi, kendi semalarına yani, gönüllerine, iç dünyalarıına doğru seyahattir.

Uyanmıyorsan, yatıyorsun demektir.

Binlerce insan gördüm, içlerinden hiçbiri dünyasından hoşnut değil, hiçbiri de gitmek istemez.

Malım, mülküm dünyanındı, dünyada kaldı

Eşim, dostum, arkadaşım hayatımda idi, hayatımda kaldı,

Asıl dostum beni yaratandı, O hiç beni bırakmadı, yanına aldı.

M.R.M 

Kuş tüyünden yatağın,

Batar bir gün, her yanın,

İşe yaramaz ayağın

Ne sevgi, ne dayanağın