Korkma: Allah katında çirkinlikler unutulur, güzellikler unutulmaz.

Allah güzelde görülür… Ya güzel nedir: Güzel, güzel bakıştır.

Hüsn-ü zan kadar yüce ibadet olamaz.

Sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgin ne kadarsa imanın o kadar!

Özüne varmanın ilk adımı tevazudur.

Kaf dağını aşmak gaf dağını aşmaktır.

Sırat köprüsü edep köprüsü demektir.

Allah öldürmez. Oldurur.

Dünyada mutluluk, Allah’ın dünyasında Allah’la olmaktır.

Allah’ı idrak etmek Cenneti yaşamak demektir.

Gönül hüküm vermez, hüküm veren mantıktır.

Evinin kapısı kapalı olanın gönül kapısı da kapalıdır.

Bir başkasını karşılıksız sevmesini bilen ilâhi yoldadır.

Hiçbir şeyi hor görmeyen göz Allah’a açılır.

Varlığın tadı an’dadır.

Tevhid Allah’tan ayrım şeytandandır.

Nefsin dağını delen hakikat “Şirin”ine kavuşur.

Allah’ı andığın an namazdasın.

Lütuf sabır noktasında gelendir.

Affetme gücü yanında kusur ve kabahat hiçtir.

Kemâl yorum konusunun sonsuzluk kazanmasıdır.

Biyoloji “gen” diyor. Elektronik ilmi “programlama”dan söz ediyor. Hayır: Emir!