Hastalık iyileşmeye giden yoldur. Fıtri yapı artı zaman, kaderi düzenler ve oluşturur.

Allah’ın yarattığı kulları arasından seçtiği kullar günün evliyalarıdır.

Çekirdek önde olduğu için erkek, tarla sonradan etkilenen olduğu için dişidir. Böylece de devam eder. Diri görülür. Hayy: Diri. Allah diridir.

Beden lambası içinde aydınlık veren fileman ruhtur. Ruhsuz beden ışık vermez.

Hayatta gece ve gündüzün birbirini takip ettiği gibi ruh ve beden de birbirlerinde hayat sürerler. Emri ilâhi nazır olduğu zaman ruh cesedi terk eder.

İnsan mantıksız saçma sapan konuşursa deli; akıldan geçer, idrak ve vicdan hâline gelirse velidir. Ruh öz, nefs kabuktur. Makbul olan ruhtur.

“Ya eyyü hellezine amenü zikrullahe zikren kesira.” Ey kullarım; beni çok çok zikredin ki işlerinizi asan edeyim.

“Velakin yudillu men yeşau ve yehli men yeşau.” Fakat Allah dilediğini saptırır ve dilediğine de hidayet verir.

Allah’ın nazar ettiği mekânın kalp olduğuna iman edilmez ise yapılan her iş ve hasenat boşa gider. Suyun araziye yayıldığı gibi Allah’ın zikri o kalbe yayılmazsa derde deva olamaz.

Bırak kerameti ilme bak, ilmibillah’tan oku. Allah’tan geldik Allah’a gideriz. Bedenimiz topraktan geldi. Görüldüğü gibi toprağa gider, gömülür.

Küllü men aleyha fanin. Fe yebka vechü rabbike zül celali vel ikram.

 

Gitme karanlıklara, gel burada ne aydınlıklar vardır. (Mevlana)

 

Kalkın gidelim
Sevgi diyarına
Kalkın gidelim
Aşkın pınarına

Aşk vuslatı yardır
Sevgi diyarı candır
Sinede bir andır
Mutlu garibandır.

MRM

 

Yersiz yurtsuzsun
Sen umutsuzsun
Sen unutursun
Sen vefasızsın

MRM

 

Sen Hakkı sende bul
Bak kalbine anda bul
Canı dilden ayrılma sakın
Mutlu’nun esrarı anda imiş.

MRM

 

Mutlu deminden bir kez içen
Tadını alıp doymaz imiş.
Onun elini gönülden tutan
Sevgi muhabbetten tadar imiş.

MRM

 

Gelip geçene sorma
Arif değilsen yorma
Budur deyip durma
Daha neler neler var
Güzelim talipsen yâre

MRM

 

Göremiyorsun
Duyamıyorsun
Yitiriyorsun
Anlıyor musun

Dünya fanidir
Ömür nafidir
Allah bakidir
Biliyor musun

MRM

 

Beni yaratan sen
Ben mahlûk, Halik sen
Doğup da ölen ben
La Yemut olan sen

Seninle dünya cennet
Sensiz dünya zulmet
Ömür denen kısmet
La Yezal olan sen

MRM

 

Kendini bilmiyor
Tendeki canını
Görse de kendini
Görmüyor özünü

MRM