El Vehhab, lütfu ihsanı ve Rahmeti ile bütün varlıkları kuşatır. Allah onları kendi hallerine bırakmaz, himmeti daima üzerlerinedir, hibedir.

Kalpleri çeviren, Allah’tır. O’na kul olduğunu bil! Mutlu ol!

İki kişinin üçüncüsü Allah olursa, emin olunur. Asıl tedbirin, Allah’ın olmasıdır.

Allah’a güven! Allah her şeye yeter ve kafidir. Allah sana yetmez mi? Sen bunu bilmiyor ve güvenmiyorsun, cahilsin.

Bütün güç, Allah’a aittir. Varlık, O’ndan yansır. O’nun kuludur ve O Rab’dir. Cümle ihtiyacı gideren, O’nun rububiyetidir.

Allah’ın Rububiyetinin tecellisi olmasa, su olmaz; varlık canlı olmazdı.

Yaratık çifttir. Yaradan tektir. Cehennem yaratılmasaydı, cennet te yaratılmazdı. Allah’ın Rububiyet tecellisini kabul et, huzurlu ol!

Allah’ın Rab oluşunun sırrı, sevgidir. Sevgi, Hak ve batılı ayırt eder ki sever.

Sevgi, Rabbinin tecellisidir. Rabbini bilen, sever. Sevgi, bahtımız olsun. Sevgiye mani olmaya çalışan, sevimsiz olur.

Allah, elindekini alıyor; gönlündekini veriyor; çoğaltıyor. Verilene değil, verene bak! Elinden alınana değil, gönlüne bak!

Sen fakirsin, Allah zengin. Sen daima Allah’a muhtaçsın. Elinden geleni yap, elinden gelmez kafi olmazsa, ellerini Allah’a aç!

Dua, Allah’ın insana verdiği cüz-i idrak ve aklı kullandıktan sonra; acze düşüp, halini Allah’a arz etmesi ve O‘na niyazda bulunması O’na sığınması O’ndan yardım dilemesidir.

Yüce Allah, yarattığına saygılıdır. Buna şahit olmalısın der. Bana şüphesiz inanmalısın, der.

Toplum içine dönmeyeceksen, miracın manası olmaz. Her şey, halk içindir.

Spermin hicretinden, ana Rahmine, oradan dünyaya, dünyadan da ukbaya hicret eder. Doğma ve ölme, insanın hicretidir. Allah’tan gelip Allah’a hicrettir.

İnsan dünyaya beden halinde geldiği zaman, günaha girmiştir. Günahtan hicret ederse, sevaba girer.

Güzellik, Allah’ın yere indirdiği lütuftur. Allah’ı laiki ile anlamak bu lütuf içindedir.

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun ki, O’nu tesbih etmeni lütfetti. Lütfet yarabbi!

Yarabbi, sen mükemmel, ben eksik ve iradesizim. Senin sonsuz iradene ve hükmüne, sığınırım!

Zerreyim. O’nun İhtişamı, şanındandır.

Arkana bakma demek, arkana takılma; onu geç; daima ileri yürü, demektir. Bak! Yaradılışta iki gözünde yüzünün önündedir, arkada değil.

Bilinçaltında yaşamak, hayvani yaşamaktır. Kelimeyi tevhit, yüzde yüz Allah’a inanmaktır. Allah mutlak varlıktır.

İyiler uyumamalıdır. Daima uyanık olup, uyandırmalıdırlar. Hemcinsleri, insanları uyandırmalıdırlar.

Allah bizim için ne yapmışsa, o bizim için iyi yapmıştır. İster gül, ister ağla! Allah’tan bil! Biz bize neyin iyi olduğunu bilemeyiz, O bilir.

Allah’ın hikmetini, içinde yine anlamış değilsin! Ama ümitliyim. Kulum, Allah’tan ümit kesmem.

Kendisiyle dostluk kuramayan, başkaları ile dostluk kuramaz, huzurlu yaşayamaz.

Allah kuluna öyle irade vermiştir ki, bu irade hürriyeti içinde Allah’ı dahi inkar eder.

Unutmak, akıldan çıkmak, hiç olmak, kulluk; özgürlüktür. Allah’tan korkan hiçbir şeyden korkmaz.