Allah varlığın sahibidir.

El-Bedi; yaratan, mükemmel yaratan, çok güzel yaratan, ilk yaratandır.

Allah kimdir? Allah ne yapar?

Allah varlığın sahibidir. “Kun; Ol der. O da Kunfeyekun”- olma – sürecine girer.

Allah, kanun ve sistemi koyar. Her şey bu sistem içinde olur. Önemli olan bu sistem içinde, ona sebep – esbap- olan Allah’ı unutmamaktır. Allah’a ait bilgiyi, kula isnat etmek yanlıştır.

Varlıkta ne var?

Ne varsa Âdemde var

Halik mahlûktan maksat

Kesretinde vahdet var

Karşımıza çıkan, maksadımızdır. Gayret etmediğinizden dolayı, mutlu değiliz. Hareket ve uğraş ile hayatta idrak gelişir. Allah birdir. Birden fazla din nasıl olur; yani olmaz; olursa niza olur; şimdiye kadar yaşadığımız gibi. Ruhun yüceliğine ne kadar varılırsa, görüş o kadar geniş olur. İki yönlüdür. Her dinde İslam vardır. İslâm zümresine, Müslüman denir.

Kader, geniş olur. İki gönlü bir arada tutan yegâne koşul, tahammüldür. Bencillik, ömür boyu kör yaşamaktır. Kuvvetimiz dağılırsa, Allah’ı görme gücünü kaybederiz. Her halükarda bütün gücümüzü, Allah’ı görmeğe yöneltmeliyiz.

Beden fani, öz baki

Beden burada ne ki?

Dünyada kim ilahtı

İlah, Allah’ı bildi,

Kişi kendi hayatının düzenini kendi düzenler, ancak başkasını incitirse düzeni bozulur.

Münafığın ne varacağı bir yer, ne de ulaşmak istediği bir amacı vardır. O hayvan gibi sadece yer, içer, cinsel arzularını tatmin etmek için yaşar, günlerinin, aylarının, ömrünün değerini bilmez, yok yere tüketir.

Dünya üzere yaratılmış nefsinin, dünyadaki arzularının hakkını ver ama ölümsüz var olan ruhunun arzularını verince, onu öldürmüş olursun. Nefsini, aza kanaat etmeğe alıştır. Böylece kısmetini kaçırmış olmazsın.

Faniye gönül verme

Akıbet çekip gider

Nefsin emrine girme

Seni perişan eder

 

Ehli Hikmet

Sufi meşrepli insanlar, önce hayatının safhalarında mesela, evinde, iş yerinde, misafirlikte, camide, medresede, ibadethanelerde toplanır, sohbet ederler. Daha derin sohbet etmek için, daha geniş mekânlara ihtiyaç duyarlar ve hangâh ve dergâh olan yerleri ararlar.

Ey iş güçlerinden dolayı gelip beni dinlemeye vakit bulamayanlar. Asıl geçim, kazanç benim yaptığım Allah sohbetindedir. Ben tellalım. Allah’ın nuruna çağırırım, yalnız yemek yemeği sevmem.  Mesaj alıp veren, getirip götüren elçidir.

Hele gel bir şeyler söyle

Gördün ise onu söyle

Maksadın ne, ondan söyle

Bilmezsen sus, sükût eyle.

Hayvan insandan sohbet, muhabbet bekler. İnsan Halik’ten bekler. Ehli hikmet, bu dünyanın kokusuna, rengine dahi değer vermez. Nerede giyimine, kuşamına, şan ve şöhrete değer vere? O özüne, ruhuna, ölümsüz varlığına değer verir.

Yola uymamak huzursuzluk olur. Ömrü manasız kılmaktır. İlahi yol, Esma-i Hünsadır. Yol, süreçtir. Eserden, Müessise varmaktır, bilmektir. Peygamberlerin elbisesi değil, derisine bürünürsen, peygamberin aklını almayınca ne yazar!

Gözüm başım üstüne diyen bir kişinin; ne arzusu, ne de derdi olur. Bu ona Allah’tan verilen lütuftur.

Akti bozmak, zulme kapı açar. Yemininizi bozmayın! Hainlere arka çıkan, haindir.

Allah, keyfilik ötesinde mesul ve yükümlüdür, yarattığının üzerinden alakasını kesmez, keserse maazallah işte asıl felaket o olur. Varlığa kefil, Allah’tır. Yarattığına kefil olur.

Allah’ı, ancak kendi zatı över. Hiçbir şey O’nu övemez. Mahlûk, Halik olamaz. Ölmek, dirilmek Allah’ın emrindendir. Dünya’da Allah’ın yasaları geçerlidir.

 

Sadakat:

Nikâha sadakat göstermiyorsan, ihanet ediyorsundur.

Davranışa bak, ırkına, dinine değil!

Sadık; sözünde, özünde sadakat edendir.

Es Sadık, eşsiz ve benzersiz doğru olan.

Doğru söz, sahibini güçlendirir, iz bırakır.

İnsan hak etmek istiyorsa; emek vermesi lazım; Allah, emeğe değer verir. (bilmisani, illa masea)

Efsane söylediler. Dindar geçindiler. Hakikatten mahrum kaldılar.

Allah; insana akıl verir, dolayısıyla mesul tutar.

Dil; Arapça, Kuran’ca dahi olsa Allah’ı anlatmamız için kâfi değildir.

Bala konan sinek değil, çiçekten bal alan arı ol!

Ben serden geçtim, ama yardan geçemedim, insanların endişesini taşıyorum dedi Zeynep.

Hikmetten gafil

Akıldan safdil

Ömür sermayen

Aklı ermeyen

Geldin cihana

 

Deme bahane

Etme tekebbür

Hayat tekerrür

Mutlu bekle dur

Sabret de gör!