Allah Mukit, her şeyin karşılığını verendir.

Herkese uygun olarak gıdalarını yaratan O’dur. Çalışmanın, sebeplerden ilham almanın, asıl ibadet olduğunu bilip çalışacağız ve Rabbin rızasına mazhar olacağız. Her kim, iyi bir şeye vesile olursa bu iyilikten onun da nasibi olur. Kim bir kötülüğe aracı olursa, bu kötülüğün vebalini de mutlaka paylaşır.

İnsanda, Allah’la mukabele tecellisi başlayınca aynası berraklaşır; vehim ve hayal camı kırılır. Sonra her tecelli eden şeyde Hak’ tan başkası kalmaz!

Kalplerin müşahedesi de böyledir; sevgili ile beden suretinde değil; onu bedenden öteye seversen vuslat hali tecelli eder. O zaman varlığın ötesini de, gözle görme olmadan, herhangi bir organ ve bünye kaydı olmadan müşahede edersin. Âdemdeki göz ve görme ortaklık sıfatıdır. (Allah o gözden görür).O, işiten ve görendir. Sen de O’nu, senin tahdit edilmiş yer olan gözden değil; ancak kalp ile müşahede edersin. Böyle bir hale gelince seni senden alır. Sen olmaz, yalnız O vardır!

Gerçek ilim sahibiyim diye iddia edersen eğer; gayb senin için görünür hale gelirse, sen ilim sahibisin. Artı başka bir işaret görürsen, sen sağlam ve idrakli bir göze sahip olursun. Eğer istediğini görür ve istediğin de seninle beraber olursa, sen zıttı olmayan Hak’sın. Yani kulluk perdesi, ortadan kalkmış olur.

Celal ve azamet sahibi Allah, basiretlerin göremeyeceği kadar yücedir. Nerede kaldı ki gözler O’nu görsün? Dolayısıyla onları hayrete düşürdü ve onlar da şaştılar.

Varlığın ilâhi olduğunu anlamayan insanlar, değer bilmez ve fitneci olurlar. Bilgiçlik sayiki ile hep yalan söylerler. Değer kazanmış sayılırlar, sanki!

Ruhi ve kalbi nefes, mürşidi kâmilde görülür. Arif-i Billâh, O’nun tahsil yoludur, neticesidir. Ruhi ve kalbi nefes, suret âlemindedir, esrar-ı Huda’dır, hidayet yoludur.

El Hasib:

Varlığı bir hesap üzere yaratan, her şeye yeten, toplumsal denetleme ve kontrol eden. Veli ve deli kulları hikmeten yaratan ve yaşatan, öldüren, dirilten Allah’tır.

Allah, El Hasib esmasının tecellisi ile her şeyi bir oran üzere yaratmıştır. Bilhassa insanı! Erkeği ve dişisini aynı oran üzere yaratmıştır.

Varlığın, ölçü birimi altındır. Altın, hesap birimidir. Allah’ın hesabı, hesapların üstündedir. Her şey dile gelmiş, her şey hesapsız sayıya sığmaz bir ölçüde, Allah’ı söyler!

Her şey sayılır, El Hasib bu sayıyı hesap eden tadatı yapan ve her şeye yeten kâfi olan, Allah’tır. Hesap da bir ilimdir. Âlimi mutlak, Allah’tır.

El Kadir:

Sen sonsuz, sınırsız kuvvet ve kudret sahibisin. İnsan, sınırlı, eksik ve ölümlüdür.

Seni halden hale koydum, sana rol verdim, seni hayat filminin başrolüne koydum, seni taklitten, tahkike vardıran sanatçı yaptım. Dikkatli ol! Rolünü ciddi ve güzel oyna, güzel hayat sür!

Peygamberler, suret varlığının örnekleridir. Hakikat varlığın sahibi, Allah’tır. Bu âlem, Allah’ın sureta, gölge ve resim halinde görünüşüdür.

Ol – Kȗn! emrinde ilk patlama öyle bir tasarı idiydi ki, tam ölçüsünde ve kıvamında idi. Nizam-ı ölçüde meydana geldi ve aynı ölçü ve nizamla devam ediyor.

Kabirler; ibret almak yerine, şimdi talimat alma, emir alma yerleri oldu!

Hz. Zeynep, Hz. Muhammed’e âşık oldu. Hiçbir kimse ile evlenmedi. Hiçbir şeye yönelmedi. O, Hz. Muhammed’den ayrılmak istemedi. Hz. Muhammed, onu Zeyd ile evlendirmeye zorladı, yine olmadı.

DNA bir bilgi kutusudur. Genetik yaşayacak hayatının komprimesidir. Her şey olur biter, hayat her şeyle yaşar, biter. Allah, her şeye yeter.