‘’Vicdansızlık, insafsızlık etmeyeyim, desteksiz vaaz eden olmayayım, lütfeyle Ya Rab’’.

Her fert bir bütünün parçası olarak yaşar, bunun idrakinde değildir. Ayrı gayrı yoktur. Kesrette vahdet, vahdette de kesrettir. Dolayısı ile parça ile bütünün kaderi birdir ve şiarı sevgidir.

Bir cevher olan ruhta yeniden doğmak her zaman bir ölümü gerektirir. Bu da “ben” in ölümüdür. Bu eşkâlsel görüntüyü kurban etmektir.

Sen iyiysen cümle âlem iyidir, sen kötüysen cümle âlem sana kötü gelir.

Suret âleminde katreyem, ummanda bana aslın lâzım.

Kilise ile caminin gerçek maketi kalpte barınır. Gönülden gelmeyince, muhteşem kubbelerin altında haykırarak Allah demekten ne çıkar.

Beşeri ihtiraslar bir nevi yüktür. Bu yükle Hak kapısından geçilmez. O kapı zarif, narin ve mübarektir, destur ve edeple geçilir; ‘’Huzuru İlâhi’’ye varılır.

Halik her şeyi kendi arzusuna göre yarattı. Onun arzusu şahanedir. Her şeyde mükemmeldir. Hâlik’ten mahlûku, mahlûktan Hâlik’i gör.

Güzel düşünenler, güzel söyleyenler pozitiftirler.

Ummandan bir katredir bardaktaki cüzî zevk. Var oluşun acı tatlı, doğum ölüm hâllerini yaşayıp tekrar ummana dönüştür, kesrette vahdet, vahdette kesret ihtişamıdır.

Âlimin şevk ateşi içinde parlattığı, müsamaha ve hürriyet sinyali, kalpleri fethe kâfidir. İnsanlara karşı duyulan hürmet ve sevgi hâkiki ve yerinde müsamahadır. Bunun için âlem kadar geniş kalbe sahip olmak ‘’Lütfu İlâhi’’ dir, bunsuz adalet tam olmaz. İnsanların yalnız bir kısmına muhabbet edersek de tam olmaz.

Ehli hâl zaman zaman manaya dalar. Kâl ehli ise, lafı güzafla iştigal eder.

 

Bakmadan gözünün yaşına,
Vuruyorum gözüne kaşına.
Türlü türlü derdi var belli,
Etmiyorsun sen teselli.

MRM

 

Yol bilmez iz bilmez
Sevgi nedir hiç bilmez
Hatır değil hâl bilmez
Acemidir dur bilmez
Edası eda, sevdası sevda
Biraz hovarda
Oyalandı boyandı
Sevdalandı uyandı
Bir yön bilmez yönlendi
Dem oldu demlendi

Güzele ne yakışmaz
Güzel sevdalandı
Güzeldi benimsendi

MRM

 

Sensiz kalan gönülde
bil ki hayat virane

Sen yoksun ya yanımda
bu âlemde bana ne

Bu dünyada sevmeyen
ya deli ya divane

Sen yoksun ya yanımda
bu âlemde bana ne

MRM

 

Bu dünyanın hâli ne
Rüya mıdır rüya ne
Hepsi hepsi bahane
Hakdan gayrı efsane

Hane sahibi oldu
O evi kim kim buldu
Elbette yâri buldu
Gönül gönüle yoldu

MRM