İdrak, aklın gönle inmesidir. Akıl havadadır, gönül oturmuştur.

Eşyayı değil; eşyaya,eşyada bakışı düzelt. Ey kozadaki tırtıl, kozayı yırt, çık, kelebek ol.

Zenginlik; bir arkadaşın daha oldu genç, yaşlı, çocuk amma insan. Tanıdık birbirimizi selamlaştık, hal hatır sorduk; birken bin olduk.

 

Huylar huylar; huylar huylarla girift. Sarmaş dolaş bir yumak, aç ip olsun. Uzak uzak, yakın; aynı gaf; çok tuhaf.

 

Saygısı yok etrafına
Sağına hem soluna
Pervasızca konuşur
Bakmaz adap erkânına

Sevgi nedir bilmez ki
Sevmez ki sevilmez ki
Mutlu ben neyem demez ki
Bilmiyor bilenle olmaz ki.

MRM

 

Biganedir Hak söze
Edep erkân neyine
Düşmüş nefsin peşine
Akıl idrak vicdan ne.

MRM

 

ESRA’nın esrarı var
Yürekte ısrarı var
Adabı erkânı var
Mutlu’da imkânı var.

MRM

 

Gönülde buldum, gönülde buldum
Yer gökte değil, gönülde buldum
Nefisten geçince, huzurda buldum.

MRM

 

Gâh anada gâh babada
Ömür oldu nefse feda
Fikir sabit dar açıda
De akıbeti hayrola

MRM

 

Çok seviyor beni Esra
Der Baba beni bırakma
Korkma Baba El Hak dosttur
Gir gönlüne sen de, al destur.

MRM

 

 

Saz Şairlerinin Karşılıklı Atışması Gibi:

Boyuna posuna bakın
Kaşına gözüne bakın
Gönülde nuruna bakın
Sakının ondan sakının

Neler gördü O, bu yüzden
Eskisinden yenisinden
Gecesinden gündüzünden
Sakının ondan sakının

Sakınmayan yanar yanar
Onu bir melektir sanar
Acemidir hemen kanar
Sakın sen de Mutlu sakın.

MRM

 

Yakıp gider, bakıp gider
Gider gelir, aklı gider
Cilvelidir, çetin gider
Bu dünyada gelip geçer

Saz şairi güzel söyler
Dizeleri dizer söyler
Dertli dertli çalar söyler
Bu dünyada gelip geçer

Mutlu sen de vur teline
Gönül içre bam teline
Feleğin küstah diline
Mutsuz gelir Mutlu geçer.

MRM