İlahi varlıktan zuhura gelen bu varlık aleminde, ilim deryasında özel olanlara; ”Arif” , genel olanlara da ”Alim” ve ”Varis” dendi.  Bu tasavvuf noktasında yanılmalar olabilir. Kimine Arif, kimine de Alim denebilir. Esas olanda vasıl olan kimseyi ”Arif”, ahkamın ilmini bileni ‘Alim’ olarak isimlendirirler.  ”Arif” ”Alim” den üstündür, o Rabbanidir, Allah’ı bilir, huzurdadır. Allah’ı bilen Alim ise; onunla değildir, onun içinde konuşur.

Sıratı müstakim; insanların kimisi sözü, fiili ve kalbi bakımından müstakimdir. Bunlar dosdoğru hal üzeredirler.  Kimisi de fiili ve kalbi bakımından müstakimdir ama sözü bakımından değil. Bunlar fazilet sahibi kimselerdir. Ama bunlardan birinci kısımdakiler daha faydalı kimselerdir.

Senden bir hikmet sadır olduğu zaman kendine bak. Eğer bu hikmetle marufsan erbapsın. Âlâ. Ama sen hikmetli sözler söylüyor da ondan nasiptar değilsen, başkalarına ulaştırmakla sorumlu hamalsın.

Doktor, mimar, mühendis, bunların sözlerinden hikmet dökülür ama eserlerinde görünmezse mevkilerinin adamı değillerdir. Akılları bilgileri eserlerinde görülmelidir. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

Beni de, kargayı da söyleten Hak’tır. Ama ben eşrefi mahlukatım. Benim lisanım daha vecizdir. Bu hale de beni Allah yüceltmiştir.

Hakk’ın varlığının tezahürüdür cümle varlık. Varlık olmasaydı Hak zuhur etmezdi deme. Mevcudatı zuhur ettiren odur Ama mevcudat onu izhar etmez. Çünkü O, onlardan daha müstakimdir. Ama yine Allah’ı bilmek mevcudatla anlaşılır.

Allah’ın insanlara iyilik ettiği gibi İnsanı Kâmil de insanlara iyilik eder ama Allah’ın ettiği gibi asla edemez. Kul her zaman Halik ile murakabe halinde olup bütün halleri itibariyle yüce Allah’ın nazarını müşahede ettiğinde müşahit olur. Himmetine mazhar olur. Bu onda haldir. Kebir değildir. Mürşidi Kâmillerin halleri böyledir. Kulların suskunluğu da böyledir. Yani Allah’tandır. Allah’tan olmayan ne var ki?

İnsanı Kâmil Hakk’ın nazar ettiği yerdir. Nazargâhı kibriyadır, yıkma kimsenin kalbini! İnsanların daima nazarındadır. Allah’ın sıfatıdır. İnsanı Kâmil de Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmıştır.

 

 

Üstüme gelme üstüme

Yok yok küsküne küsküne

Kim gönül gönül üstüne

Mutlu gel der baş üstüne

 

MRM