Allah neyi yarattı ise o anlamlıdır ve manalıdır, faydalıdır. Yer gök kime aittir, Allah’ a aittir. Onun rahmeti ile korunmuştur. Allah sıratı müstakim üzeredir.

Allah’ın rahmeti her şeyi kucaklamıştır. O zaman abes, şer yoktur. Allah kendine rahmeti farz kıldı. Yaradılışı üzerine bakmak normaldir, yaradılışı aksine kullanılırsa şerdir.

Söz değil davranış mühimdir. Yarın Allah’ ın bize ne yapacağını kimse bilemez. Yaradılış icabı kaderinde çizik kaymaz.

Benim istediğim değil, Allah’ın benim için istediğidir. İnsanın her halde oluşu onun istediği gibidir. İlahi sistemin icabıdır. Allah’ın rahmeti cümleyedir. Rahmi oluşu isteyenedir.

Allah’ın rahmetine en çok kim muhtaçtır, insan. Çünkü insan, en çok yanlış yapar. Allah kulunu bırakmaz. İnsanların kısa ömürlü, uzun ömürlü oluşu onların hakkında lüzumludur.

Bir şeyi diri tutan şey ruhtur. Özden tecelli rahmandır. Cehennem uyarıcıdır, rahmettir. İtiraz etmekiçin önce var olmak lazımdır.

Mütevazılık, taşıdığın yüce ruhun dengesinde olmaktır. Bu denge ile dünya hayatını devam ettirirsen var olmanın tadına varırsın. Yalancı, ilahi sisteme kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir ayarsızdır.

Arkadaşlıkta çıkar değil sevgi olmalıdır. Evlilikte muhabbet önde hesap edilmelidir. İlahi akrabalıktaki muhabbet rahmanidir. Normal akrabalık, eş, dostla sevgi ilişkisi nefsani olduğu için kopabilir, eksilebilir, bitebilir.

Allah’la olmak ibadettir. Eserden müessire. İnsan kendini bilince Allah’ı bilir. Eserden müessire. Hâlik’in yarattığı hiçbir şey manasız, faydasız değildir. Bunu bilirseniz hiçbir şey sizi üzemez.

Her şeyden ümidini kesebilirsin, Allah’ tan ümidini kesme, muhabbetini de kesme, sabret. La havli âlâ illa billa Aliyyil azim.

Hallak; her anı başka bir hal alır. Resim anı durdurmaktır, putlaştırmaktır. An durmaz. Allah bir anda bin şe’ andadır. Suretleri eşsiz benzersiz kılan sensin Ya Rabbi!

Allah dediğiniz zaman, hücreleriniz de binlerce Allah der. Allah de. Allah’ın halini görür olduğunu anlarsın.

 

Telefonun çaldı mı

Bir canlılık bir neşe

Ekranına baktın mı

Hangi harfler peş peşe

 

Remzi gördün mü canım

Sevindin mi ruh zarım

Tazelendi mi kanın

Hakkındır senin Hakkın

MRM

 

Ana gibi yar olmaz

İbrahim gibi can olmaz

Kabak gibi sebze olmaz

Olmaz olmaz deme, olmaz

Hamiyet gibi ahçı olmaz

MRM