İlahi nihan olan, esmaları ile ayandır idraklere. Bu durumda akıl mat, gönül hayrandır. (9.11.2017 MRM)

‘’Ol!’’,  ‘’ Kun!’’ dedim. Alem, kevnu mekân olmakta devam ediyor. Dur desem durmaya başlar. Bu düzen içinde sen ey kulum, Ben Rahman ve Rahim halimle sana sahip oluyor, seni gözetiyorum. Yücelerin yücesi, sahiplerin sahibinin elinde; yurdundasın. İyi bilsen hamdı sena içinde daim olursun.

Âdem insan yerine konmuştur, insan Adem yerine konmuştur. Varlık Allah adına hareket eder, destur budur. Bütün bedenli varlıklar canlıdır, insan da canlıdır. Onlardan farklı oluşu, Allah’ tan üflenen ruhtur. Ruh akıl, idrak ve vicdandır. Allah’ın ol deyişi oluş süresine verilmesidir. Kûn, Kûnfeyekün. Allah her şeyi  fıtrat üzere yaratmıştır. Allah, göklerin ve yerlerin fatırıdır. Oluş ve yeniden oluş, fatrı üzeredir.

Günah olmadan sevabın kıymeti olmaz. Verince şımarma, alınca küsme, inkâr olur.

 

Cahildin, âlim görmedi

O ilim nedir bilmedi

Hamdır ham henüz pişmedi

Cahildir saygı bilmedi

 

Cahille oturup kalkma

Toydur kusuruma bakma

Yaptıklarına da şaşma

Cahilde saygı da olmadı

 

Mutlu şükret hamd et sen de

Sende ne varsa o bende

O kimdir  gelip gidende

Bunu bilen de olmadı

MRM

 

 

Herkes gelir ölür gider

Ya ben niçin ölmeyeyim

Emri Hak’ tır uymak güzel

Ya ben niçin ölmeyeyim

MRM

 

Yüz göz olmuş sevilmez

Sevgi saygı bilinmez

Adap yahu denmezse

Hak dergâha girilmez

MRM

 

Dergâhta Mutlu Baba

Herkese denmez Baba

Sakın olmayın kaba

Sevgidir Mutlu Baba.

MRM

 

Hidayet Allah’tandır. Hidayet kendini bilmektir. Kendini bilen Rabbini bilir.

Ey garip insan bu acayip dünyada sığınacak yerin var mı? O, seni yaratan Allah’tır. Misal olarak da insan doğar. Doğduğu anasına sığınır. Her bir yaratığın fıtratını iyi bilirsen ona fıtratı üzere bakar, öyle yapar ya da bırakırsın.

Dünyanın sonu gelir biter. Yerine yenisi doğar. Dünyadaki yaratılan her şey ölür, yerine tazesi doğar çünkü her şeyin bir tohumu vardır. El Fâtir; varlığı fıtratın yaratanı, yaratık fıtratı üzerine yaratılmıştır. O, ne yaparsa fıtratı üzerinde yapar, yaşar.  Yapar, gelir geçer.

 

İnsanım insan caip

İnsanım insan garip

Güle aşık şol andelip

Mutluyam bana Mutsarip

MRM

 

Yaşım doksan beşi aştı

Gönlüm durmaz doldu taştı

Bu bir başka garip aşktı

Mutlu şaştı şaştı kaldı

MRM

Dünya bir devre mülktür. Bir, nöbet bekleme yeridir. Bu süreye ömür denir. Bu husus bütün varlığa Allah tarafından bir ölçü, bir nizam, bir maksatla verilmiştir.

El Kadir; her şeye gücü yeter. Dine riayet Dine rivayet edenler,  bize Allah’ın verdiği hayattan razı mıyız? Razı olmaya bakmalıyız, razı görünmeye değil.

Kendi başına ne haldeysen, ne yaptıysan herkesin yanında da öyle ol; bu kendine saygıdır. Hatada ısrar etmemek, hatadan vazgeçmek kemal yoludur. Sen insansın, evliya da enbiya da senin gibi insandır.

Pasif iyilik; insanı battal, miskin, kötü yapar. Aktif iyilik; diri, canlı, idrakli, anlayışlı ve uyanık yapar. Kuran (Ribat). Beni seviyorsan külfetime hazır ol. Tutku tutuklar, sevgi azat eder. Görünmeyen görünenden güçlüdür. Maneviyat maddiyattan üstündür. Büyük fetih, gönül fethidir; Allah’ın yardımı ile olur.

İste vereyim. Başarı Allah’ın lütfudur. Kazanmak için çalış. Emek ibadettir, temiz kazanç verir. Allah; yardımı, hak edene verir. Tövbe; Allah’a yönelmedir, Estağfurullah demektir.

Şükret ki artırayım. Allah’ı unutma, Allah yokmuş gibi yaşama. İmkânsız deme; Yusuf kuyudan çıkar, İbrahim’i ateş yakmaz.

Bana gelenlerle tanışmak isterim. Onların da benimle tanışmalarını isterim. Çünkü insan canlı ayettir.

Allah’ la olmaya,  ilahi sohbette bulunmaya;  Allah sevgi muhabbetine davet edenden daha mübarek bir insan var mıdır?

Allah’ın varlığı umuttur. Umudu kırmayın. Umudu kesmeyin. Umut (emel); var oluş sermayesidir.  Halik, Hallak yaratmayı meslek edinmedi. Umutsuzluk  ‘an’ a mahkûm olmaktır.

İnsanın bedenini bir kap say, bu beden kabını çeşmenin akan musluğunun altına koy, kapağını açık koy. Kapak açılmazsa içine su girmez. Su hayattır.

Allah’ın varlığına inanma, imandır. İnsana verilmiş ön bilgi; dogmadır, ön yargıdır. Okuma, talim sonradan öğrenilendir. Allah’ın varlığını bilenler vicdanlıdırlar.

Fakir; zenginliğe uymayandır.  Ona uymaya, onun gibi olmaya gayret etmeyendir, uyumsuzdur.

Beden görünen, ruh görünmeyendir. Görünmeyen görünenden büyüktür, güçlüdür. Görünen geçici, görünmeyen devamlıdır. Kendini seni yaratandan sor, anla öğren.

Şişmanlık, insanın insana verdiği zarardır.

 

 

Sen başıma bela mısın

Sevgi değil heva mısın

Hâli gönle Reva mısın

Ölmez değil beka mısın

 

Felek misin, melek misin

Sufi misin arif misin

Gönül eri sahip misin

Mutlu  sorar ya sen kimsin?

MRM