Yunus ve Mevlana misali birer varlıklardır. Allah’ın hazinesinde onlar gibi nice kâmil ve arif kulları vardır. Onlar nihan, onlar ayan ve beyandır, tezahür ederler. Tecelliyi ilahide görünürler, bilinirler. Halk arasındadırlar. Yani yalnız mevkilerde değil.

Talip ol, teslim ol. Nefsin ötesinde olana, gönlündekine var;  yolun asan olsun. Senin Allah’ a çok yakın olduğunun idrakine var. İlahi yola aşkla gir. Tendeki canın canan olsun.

İnce ruhlu, salim, güzel huylu ve gönül sahibi kullar; Allah’ ın lütfu, ikramı ve ihsanıdır ve sadıklar zümresindendirler. Bunlarla olmak ne güzeldir, saadettir ve mutluluk budur. Varlığı yaşa, kullan, anla, öğren, istifade et. Kamil ol, arif ol; olabilirsin! Seni Allah böyle fıtrat üzere yarattı. Eşrefi mahlûkatsın, Allah’ ı unutma.

Dünyada iyilik bir nimettir; huzur, sıhhat ve afiyettir. Kötülük işte cehennemdir; hayat çekilmez; sıkıntı ve üzüntü, hastalıktır, azaptır; kaygı ve ölçüsüzlükten gelir.

Dünya üzerinde sana verilen, senin için en makbul olan, en çok sevdiğin, hayatında her şeyden üstün tuttuğun şeyleri ve varlığını Allah’ a ver. Sevgide ne derece fedakârlık edebiliyorsan, Allah’ a kurban edebiliyorsan bu teslimiyettir, sadakattir. Ahirine hazırlıktır, alışmadır. Yani ölecek ve her şeyini bırakacaksın, seni yaratan, Rahman ve Rahim olan Allah’ a ver. O, neylerse güzel eyler. Emin ol ey Mutlu!

Allah’ ı çok anın ki neden ve niçin yaratıldığınızı anlayasınız. Allah katında bulunun. Bu eğlencede de, ticarette de hayırlıdır. Allah rızık verir. O, en hayırlı rızık verendir. O Rezzak’tır. Zikir, akleden kalple olur; monotonik, kuru tekrarla değil; taleple, istekle, zevkle ve aşkla olur. Kıyam et! Allah adildir, hakimdir.

Allah lütufkârdır; bazen kahren lütfeder, cebren lütfeder. Bekle, sabret ve gör; öğrenmek istiyorsan sor, talep et. Hidayet Allah’ tandır; anla, bil, öğren, söyle. Kim Allah’ la yatar, Allah’ la kalkarsa varlık onun olur, onun için yaratıldığını anlar ve yaşar. Bu sana sıhhat ve afiyet olur. Gör, işit, tat, kokla, dokun, anla, öğren. Şükret, uyan, Allah’ a hamdı sena et.  Âlemlere Rahmet ol, Rahim ol! Kendini bil, Allah’ı bul!

Kim ki Allah’a bıraktı, o anladı ki faili mutlak Allah’tır. O Halik’ tir, yücedir, Ahed’ dir. Kul mahlûktur; eksiktir, her haliyle Allah’ a muhtaçtır, bu da onun en büyük dayanağıdır.

Faaliyet ibadettir. Yönetilen zaaf meziyete dönüşür, yönetilmeyen meziyet zaafa dönüşür. Vaktinde yapılan iş faydalıdır.

‘’Kahrından lütfuna sığınırız. Gönlüne genişlik ver, idrakini artır, ferahlık ver. Sıratı müstakimden ayırma. Sevecen eyle. Âmin!’’

Kusurlar araştırılıp defter tutulursa, insanlar aralarında sevgi, saygı, muhabbet tesis edemezler. Güzel bakış, sevgi; sevgilide kusur göremez. ‘’Ben sevgilimi, beni seveni üzdüm çünkü sevgilime kusurlu baktım’’. Yaşa takılma. Yaş aradan kalkar. Sana yeniden yaratılmış, bakire, cilveli dilber verilir.

Allah’ın melekleri insana verilen melekelerdir. Allah, varlık; hayırdır.

 

 

Dergâh dünya misali

Her ne varsa ilahi

Gelen giden insani

Burda adap erkânı

 

Dertlere derman burda

Lütfuyla ihsan burda

Mutludur insan burda

Burda adap erkânı

MRM