Paralellik ; aynı doğrultuda ve birbirine uyumlu sonsuza kadar süren bir akıştır.

Kesişirse ayrı yönlerde yol alır.
Kesişmede; bir an için aynı noktada olunur, ama bir daha bir arada olunmaz. Yönün ve rotan başkadır.

Paralelde hiç birleşilmez ama rotan ve yönün aynıdır, uyumlu bir akış vardır. Hiç aynı noktada olunmaz. Bunda süreklilik vardır.

Seks kesişmedir, aşk paraleldir.

Tıpkı iki gözün paralel durması gibi. Kesişirse şaşıdır, dünyayı yanlış görür.  Hakikati göremez.

Gönlümün paralel evreni

Ruhumda onun özlemi

Hep aynı mesafede yanımda

Aynada Esra, sırda Hüda

MRM

 

Kaynağı aşk olmayanın sevgisi, sevgi değildir. Seksi sevgi hayvanda da vardır. İlahi sevgi Allah’a hamdu artar.

Yarabbi ben acizim. Sen mükemmelsin, ben sana laikiyle kulluk edemem, lütuf senden. Allah için sevmek ölçüsüz sevmektir, Allah için ne varsa o ölçüsüzdür.

Allah sevgisini neye yöneltirsen, o sana bela olur. Çünkü Gayretullah’ a dokunur. Sevdiğine doya doya bakamazsın, o Gayretullah’ a dokunur.

Seni, senin sevdiklerini sevmeye niyet ettim. Niyetimi muhafaza eyle yarab! Seni cüz-i serbest yaratan Allah’ ı unutma!

Ey mecnun leylaya, sevgiline kavuşamazsın, Gayretullah’a dokunur. (Leyla, mecnun) İlahi sevgiyi temsil eden misaldir.

İlahi sevgi, gönlün miracıdır. Tene yönelmiş, tenden gelen sevgi hüsrandır.  En büyük sevgi, Allah’ındır. Bu sevgiyi başkasına verirsen, haksızlık olur.

Domuz hiç seçmez, ne bulursa yer, mındardır. Her şeyi yiyen yemede domuzdur, işine geldiğine inanan da imanda domuzdur, her gelenle seks yapan da sekste domuzdur.

Büyük sevgi, aşk beladır, ta ki “beli” densin.   İnsandaki, varlıktaki sevgi Allah’ın Vedud isminin tecellisindedir. Varlıktaki cazibe Allah’ın Vedud esmasındandır.