Suali soran Allah; cevabı da veren yalnız Allah!

Her şeyde olduğu gibi güneşte de Allah’ ın celal ve cemal sıfatı vardır. Güneşe çıkar, çok kalır yanarsan celalidir. Ölçü, ikramındadır.

Aşk derdinden, aşık hoşlanır!

Her şey fani, zül celali vel-ikram bakidir.

Zorluk, hiçbir zaman kolaylıktan üstün değildir. Kolaylığı, zorla ortadan kaldıramazsın. Allah her şeye Kadir’dir. El Kadir! Allah, insana kudretinden bir kadir vermiştir.

Allah bağışlanmayı dileyeni, bağışlar. Başımıza gelen kendi yüzümüzden gelir. Onun Kadir ismindeki tecellileri vardır. El Kadir, her şeye gücü yeten, her şeye bir ölçü ve değer veren.

Yaşlı olan insan, acizdir. Onda her şey acizdir. Ayağı eli, acizdir.

Ahirete iman, dünyayı gevşetir. Dünyaya iman, ahireti gevşetir. İnsan yüce yaratıktır ama eksiktir. Onu yaratan Allah mükemmeldir.

El Fatr, yokluktan varlık çıkaran!

Dil mi, din mi? Bence gönül, tefekkür, ilham, aklı Selim.

Günah olmayan şeye, günah demek günahtır. Haram olmayan şeylere, haram demek haramdır. Güzele, kadına bakmaya, kadının erkeğe bakmasına günah demek günahtır. Allah onları, birbirleri için yaratmıştır.

Allah’tan gafil olanlar veya olmayanlar, ne fark eder? Kurtuluş nedir? Kayıp etmek, kazanmak ne demektir? Dert nedir, keder nedir? Zevk nedir? Mutluluk nedir?

 

Ben kimlerle olmuşum?

Sen de kimsin dediler?

Mest-i hayran olmuşum

Şaraptandır dediler.

17.05.2017 Antalya MRM

 

 

Andır yüreğim andır

Her an gönlümde ahtır

Bedende adım Mutlu

Dilimde Ah Allah’tır

20.05.2017

 

 

Eren deme, gel sen bana!

Herkes eren olsun sana

Yakın uzak acı tatlı

Birdir diyen idrak sana

17.05.2017 Antalya MRM

 

 

Gezip tozan cesette

Canlı görünen nefeste

Doğup ölen de kisvede

Lütfu ilahi nihande

Hal-i cezbe idrakte

20.05.2017 Antalya

 

 

Kayyum; mükemmel, eşsiz, yönetici; onun asla içi geçmez, uyanıktır. O mutlak diridir. Mahluk, ölü ve diri yasasına tabidir. Bu yasa icabı ölüm bize zor gelir. Hayy olan Allah, yarattığına can verir. Onları kurada çağırınca da kendine dönüş, tevhit olur.

 

Kalp duyguların merkezidir. Yeri gönüldür. İnsanı mübarek kılan şey, onun gönlüdür. Ah bu gönül şarkıları… Müzik gönlün; gönül müziğin sesidir.

 

Her şeyi yöneten Gayyum olan Allah’tır. Gayyum  onun yegane sıfatıdır.

 

Mağduriyetin zıddı, mağruriyettir.

 

İyilik yapmak, ona verilen en iyi iyiliktir. Allah’ın lütfudur. Veren eldir, alan eldir; onun verdiğini alan eldir. Biri Samed, diğeri ona muhtaç. Ver ama ona ölçülü ver. Al ama ölçülü al!