Hava basıncı düşerse ayakların karıncalanır. Hava nemli demektir. Yağmur, yağacak demektir. Barometre bendedir.Yanmak için, yanıcı olmak gerektir. Yola çıkanın halini Allah bilir.

Bir ilim adamı, bir gönül adamı ile yolculuğa çık. Beni, benim gibi mahluk değil, beni halk eden Allah ‘ Hak’ etsin! Allah yarattığı için her yaratık Hak’ tır.

Sevginin yücesi; Rahman ve Rahim, Gafuru Rahim olan Allah’ındır. Yüreğine zaman zaman kor düşüren, sevgi ile yakan tutuşturan O’ dur.

İnsan yaratılışı gereği bilmek ister, dolayısı ile düşünce ona verilmiştir. Böylece yükselmeye adım atmaya başlamıştır. Ömür de bunun için verilmiştir. Varlığın temelini düşünme,  tefekkür almıştır.  

Vücudun başı, yere değse ruhun başı göğe değer. Namaz; asıl namaz ise; hayat ve ölüm; ihtişamıdır! Rabbin âlâdır; ‘Süphanel Rabbiyel Âlâ’.

Halik’ ten mahluka yansıma vardır. Her şeyden üstün olan Allah’ tan kuluna yansımadır. Yani var olan; Allah’ tandır.Alem sema eder. Kevnü mekan sema eder. Eşrefi mahlukat olan Adem sema eder. Halik sema edeni yaratır; Mahluk Halik’ te sema eder. Allah bir anda bin şendedir, sema halindedir.

İsim vasıtadır, vesiledir, semboldür. Esas zattır. Sıfatı has zat yerine koyma; ey insan! Put perest olursun. Put perestlik, Allah’a şirk koşmaktır

Bir şeye, bilhassa insana paye vermek yanlıştır. Çünkü haksız ve manasız bir iltifatta bulunmak, ona paye vermek, onu; amir, elinde güç, vehim, hükümdar eder; ki o zalim olur.  Mazlumun yardımcısı Allah’tır. Zalim olmaktansa, mazlum olmak iyidir. Güçlü, varlıklı Allah’tır. O’ ndan korkarsan  kork!

Tesbih; Allah adına hareket etmektir, kelimeyi tekrar etmek değildir. Dağ, taş, varlık tesbih eder. Dünyanın dönmesi, ölüp dirilmek de tesbihtir. Alem, Allah’ ın esması ile vardır ve haşır neşirdir. Ey insan, bunu böyle idrak et!

İnfakkın hakkı Allah’ tandır. Sorumluluğun en üstü Allah’ a saygı olmalıdır.

İman; insani haslettir. İnsandan beklenen, güzellik ve asalettir. Yalan, eksik ve haksız davranmak, çalmak çırpmak insana yakışmaz. Firavunlaşma, iblislenme; Allah’ ın âlâ ismine ortaklaşmaya kalkmaktır. Âlâ Allah’ a mahsustur. O’ ndan başka hiçbir şeye, hiçbir kimseye verilmez.

Allah’ ın gazabı da, afvu mağfireti de gizlidir. Hasanatül ebrar, seyyiatül mukarrebin; Allah mutlak Gafurur Rahimdir. Allah; Rahman ve Rahimdir, Gafurdur; af eder. Bir avuç toprağın ettiği günaha Allah kapı kapamaz; O Gafurur Rahimdir.

En kamil bir insan seni affettim der ama o huyundan dolayı, sevmedin der. Allah ise affeder, aynı zamanda sever. Sen de beni sev der, sevgi ister. Varlığın sebebi, nüzülü Allah’ tır. Onun için ne yaratılmışsa o mübarektir, acı da tatlı da birdir.

Zamana sövmeyin, zaman Allah’ tır. Anı yaşa. Teferruatı bırak. Denge, en güzel denge; müziktir.

Elest Bezmi. Varlık ilahi nefesle yaşar. Allah’ ta gayıp yoktur. O bizdedir. Varlık bir ölçü mizan içredir. Esma; Allah’ tan bize yansımasıdır. Her şey dile gelmiş bana cananımı söyler. Mevla kutbul aşık, Mevla kutbul Ariftir. İbnil Arabi, Hak lisanı ile konuşur. O’ nu anlamak için Hak lisanı bilmek lazımdır. Mübeşşir; müjdeleyen demektir. Sadık rızada böyledir. Aklı geçip Hak denize varmak gerek!

Mahluk asla Halik olamaz. Halik’ e varamaz. Kulluk şerefi yeterdir. Kulun yetersizliğini, eksikliğini bilmesi; kul olmasını bile bilememesidir. O Allah’ ın yüceliğindendir. Fiili istiğfar; külfet, nimet! Dünyada külfet, ahirette nimet. Kul olmak haddini bilmektir. Kamil noksansız değildir, Kamil olma noksanlığını bilmektir.

İstemek hususu verilmesi içindir.  Verilip verilmemesi de verilmesidir. Aslında ağzından çıkan değil, gönül halidir. Gafur olan Allah vermeyi sever. Kısacası hulasaten her hali ile yaşamak, razı olmak, doğmak ve ölmektir.

Allah’ ın sana verdiği melekeleri de talep eder, Hakkı talep eder; cahili, sofusu şeytanın maskarası olur, esas varlık da şan, şöhrettir! Af dile! İstiğfar et! İstiğfar mağfiret talebidir, af istemektir, samimiyet dilemektir. Haramı görünce gözün kaymaması istiğfardır.Estağfurullah!

Efendi gibi asıl kapıdan gir, kaçak kapıdan girme.

Sert davranış etrafındakileri dağıtır. Mağfiret dile. Her halükarda Allah’ a dayan. Veli, Mürşit erkekten olur. Ama ana yüreğini taşır. Geber derse, o kötü huyun kalksın demektir. İnsanın âli cenap olması affı reca taşımasındandır.

İnsan; mal, mülk, güç, iktidar elde edince; isyanı, şeytanı, burnu kalkar. Başarıya sabretmek zordur.

İblis Allah’ tan umut keser. Sorumsuzluktan, sorumluluğa dönme tövbedir. Günahları sevaba çevirmedir. İstihale değiştirmek, kurtun kelebeğe dönüşmesidir.

İstikbal ahirettir. Ahiret; istikbaldir. Allah’ ın rahmeti O’ nun zatına aittir.

Allah bir nur bir ışık verirse kul her halde gece de gündüz de rahatlıkla yürür. Haşyet Allah’ ın büyüklüğünü bilmektir. O’ nun gafuru rahim olduğunu Alimler bilir.

Kavli, hali, kalbi, fiili tevbe etmeli. İnsanın iç dünyası değişince, dış dünyası da, hali de değişir. Sabredene Allah’ ın lütfu olur.

Vakit hayattır. Üst nebi gibidir. Zaruret; miktarı aşırı olmaktan yasaklar.

Nefsine değil vicdanına danış! Allah’ tan bağışlanma istiyor Ama kendisi başkasını bağışlamıyor. Derdi; kendi nefsi olanın derdine çare olmaz. Kendisinden evvelkini silmek gerek.

Hakikati söylemezsen Hakkın hatırı kırılır. İnsan ol kafidir. Halik’ ten mahluka yansıma vardır. Her şeyden üstün olan Allah’ tan kuluna yansımadır yani var olan Allah’ tandır.

Allah’ ı idrakte idrak edemez. Varlıktan varlığın ihtişamından yansıyan nurdur O.

Hakikatin bilgisi olan ‘Hikmet’, sadece ruhun değil aynı zamanda bedenin de bilgisini içerir. Hikmet; Hakikatin bütününe vakıf olmaktır.

Madde ve mana, ruh ve beden, fizik ve metafizik, erkek ve kadın, Halik ve mahluk bunlar Hakikatin birer veçhesidir, ey İnsan!

Ruhun üstünlüğü haşrolduğu vücuda, bedene hakimliğindendir.

Allah’ ın mağfireti durmaz. Allah mükemmel, kul kusurludur.