İnsanoğlu genelde ‘’Madde mi, mana mı?’’ diye sorulduğunda ‘’Mana’’ der ama madde üzerinde yoğunlaşır, maddeye önem verir.  Giydiği kisve de, yani beden de maddedir, bedenin bulunduğu yer de maddedir ama hüküm manadadır. Terk edilen maddedir, aslına rücu manadır.

Maneviyatı kuvvetli olan, tasarrufu ilahiye sahip olan Mürşit; saliki alır, ruhsal olarak geliştirir, kemal yolu ile ehli hikmet talebesi yapar.

İlahi yoldaki derin bilgiler ve sırlar; ehil olmayanların ötesinde; gönül sahiplerine verilir.  Bu da; üstat; ‘Mürşit- i Kamil’ tarafından verilir. Bu yol; mürşit mürit, öğretmen talebe sistemidir. Dinin ötesinde; ‘Hikmet Okulu’ öğretisidir.

 

O; cahil, inatçının biridir; ‘’Mutlu’’ sana ne oluyor?

 

Sırrı sevdada buldum o dilberi

Dedim hele gel, o gelmedi beri

Hicranla doldurdu şol sinemi,

Dedim gel gel, sakın terk etme beni

MRM

 

İnsana yakışan; kendi iç manasını ve fıtri kabiliyetlerini keşfederek hayatı zengin, seviyeli yaşaması,  mutlu olarak; insan oluşundan yani yüce yaratık oluşundan en iyi payı almasıdır.

Mutlu Baba evvela kendini bilmeyi yeğler ve onu dinleyene saygı ve sevgiyle yaklaşır.  O’ na yaklaşana da kendini bulmasını, kendi özünü izlemesini salık verir. Yere göğe sığmayan Allah, kulunun gönlündedir. Sen her ne türlü fetva dinlesen de O’ nu kalbine, kalbindeki Allah’a sor! Mutlu Baba, bütün düşüncelerinde insan ve varlığa duyduğu sevgiyi ve güveni yansıtmaya çalışır ve bu konuda  titizlik gösterir. Bana sabredin der.

İnsan; yaratılışı itibari ile bir umuttur. Umudu yok etmek ise en büyük günah ve zulümdür. İnsana sevmek ve sevilmek yakışır. Din ve iman sevgi olmalıdır.

Aslında, insan olmak bir sorumluluktur, duyarlı ve bilinçli olmak ona yakışan ve beklenen haldir. Aksi, lafı güzaftır. Halbuki, Allah’ın insandaki gayesinin gerçekleşmesinin yegane yolu, kulluk ve Rububiyet’ tir.

Bilgiyi taşıyan, aktaran birisiyle; içselleştiren iç ve dış güçleriyle onu işleyeni, özenle ayırt eden arif insandır. Arifin halini, tavrını, ilmiyle amil olduğunu görmek; bir seviye meselesidir.

Hayat ibret alınması içindir. Sen ne kadar ibret alıyorsun?!

Dua kalbin Allah’la konuşmasıdır, sığınmadır. Varlık Allah’tan başka bir şey değildir. ”Allah’ ım beni alıştığımdan mahrum etme!”; besmele budur. Yaratan, öğreten ve ihya eden kimdir? Rahman ve Rahim olan Allah’tır.

Allah, bütün varlığı Rahmeti ve merhameti ile çekip çevirir, sistemi ile terbiye eder, Adap ya Hu! İktidar, kuvvet, maddi varlık, insanı günah işlemeye müsait bir duruma getirebilir. Yokluk da öyledir. Merhametli olan bir kişi günah işlemez, çünkü onu Allah af eder.

Kendi zaaflarını gidermeğe çalışıp kuvvetli olmaya bak! Allah’tan dile!

Öfkeyi yutmak, erdemdir. Kendine hakim olamayan başkalarına hakim olamaz.

Merhametli olan kuluna Allah rahmet eder ve bağışlar, mağfiret eder. İyi olan adam, merhametlidir. Allah’ın rahmet deryasını çalkalamak için insan yaratılmıştır. İnsan, kul olduğunun idrakine varınca her haliyle Allah’a teslim olur. Kul kusursuz olmaz, onun için Allah’ın avfu rahmeti kulu olan insanadır. Suç, kul olan insana aittir.

Allah her şeyi anlamlı ve amaçlı yaratmıştır. Allah her şeyi sıratı müstakim üzere yaratmıştır. İyilik lütuftur, kötülük geçicidir. Dünya da geçicidir. Allah’ ın yarattığı hiçbir şey kalıcı değildir; yalnız Allah bâkidir.

Şer; bir şeyi yerinde kullanmayı bilmediğimizdir; her şeyi, varlığı kuşatan Allah’ın rahmetidir. O halde hiçbir şey şer değildir, lütuftur. Merhamet Allah’ındır.

Her şeyi unut, seni yaratanı unutma! Hatırlama da, unutma da insana aittir. Halik mükemmel; kul, mahlûk eksiktir. Allah Samet’ tir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kul her haliyle Samed olan Allah’a muhtaçtır. Allah’ın yarattığı, verdiği her şey mühimdir. Ehemmiyet ver, düşün, araştır, öğren, anla, insan ol. İnsanlığın icabı budur.

Allah dert verirse, derman da verir. Başına bir iş, bir dert gelirse sakin durmaya çalış. Rahman ve Rahim olan Allah’a dayan, çalış, çabala, tembel olma. İnsanın bilgisi arttıkça, fazileti, erdemi artmalı; şeytaniyeti artıyorsa beladır. Allah Rauf ve şefkat sahibidir. Ondan güzeli isteyin.

Hakiki sevginin alametlerinden biri de sevgisinin kokusunu almadır. Kokusunu özler. Hz. Yakup oğlu Yusuf’un kokusunu uzaklardan aldı. Sarayda olan Züleyha zindanda idi. Yusuf zindanda cennette idi. Mekân mühim değildir, yürek mühimdir.

Allah’ı bilen ona şirk koşmayan bir akıl ve idrak sahibi, vicdanlıdır.  Günah işlemekten uzak olur. Allah onu mahrum bırakmaz. Allah’ın Rahman ismi, bütün varlığı kaplar. Rahim ismi özeldir. Rahman isminin şanı yücedir, her alemi kaplar. Cehennem; Rahman isminin tecellisinde yoğun bakım gibi tedavihanedir.

İnsan; duygu, düşünce ve davranışları ile vardır. Kötü olduğunu bilmiyordum demek yalandır.

 

Esrarlı bi hali sevda

Lütfu ilahi Hüveyda

Varı yoğu da bir O’ nda

Kız gitme kal yanımda

MRM

 

Ne yok, ne var

Ne yok ki yar

Mutlu’ dur yar

Diyar diyar

MRM

 

Sen beni nikahladın,

Nikahın mübarektir

İbret ala alem,

Alem de mübarektir

 

Hem nikah Allah’ tandır

Sureti de Ademde

Hikmetsiz olmaz bir şey,

Allah’tandır çün düzen

MRM