Allah’ın mağfireti kulunun günahını örter. İblis, insanın sevabını örter; o kafirdir. Kiri at, kirlenmişi atma; yıka, pak eyle! Azap, Allah’ı unutmakla gelir. Her halükarda Allah; El Gafur; lütfu mağfiret sahibi olduğu için kulunu halden hale koyarak, ona afvu mağfiret eder. O Gafur-u Rahim’ dir.

Allah’a tevekkül: ‘Yarabbi bittim’, ‘Kulum yettim’ fiili olayıdır. Allah’ ın  mükemmel, kulun eksik olduğunun resmidir, hikmetidir. Varlığımızda, yokluğumuzda düşsek Allah’a tevekkül etmek huzurdur. Kudrete, miktara, paya razı ol! Miktarı kâfiyi bil! Lezzet almaya bak! Tevekkül; kâfi bu deyip yatmak değil çalışmak, gayret etmek, O’ na tevekkül etmektir. Tükendim Allah de!

Bütün sıkıntılarımız, acizliğimizdendir. Acizliğini bil! Allah’ı vekil et! O ne güzel vekildir. O’ndan başka hiçbir şey, hiçbir kimse vekil olamaz. (Hasbünallah ve niğmel Vekil).

O sana yeter! Sabretmek ve bir şey öğrenmek, külfettir, karşılığı nimettir.

İnsan, cüzi varlığı öyle sevdi ki bırakmak istemedi, kaybından korktu. Ölüm kayıp değil, cüzün külle gark oluşudur. Kazandığında, onun hikmetini, onun ahlakını bil, yenildiğinde de onun hikmetini, onun ahlakını bil! Ya Rab de, o öğretir.

Servet ve iktidar mülkiyet değil, emanettir. Bila istisna böyledir. Allah’ın hazinesine el at! O tükenmez. O’ ndan al, dağıt çünkü o sana emanettir. Ben denebilir ama bencil olmamalıdır.

Mutlu hiçbir şeye güvenme, hiçbir şeye inanma! Yalnız Allah’a güvenmek ve ona inanmak; mesele budur. Allah vekildir. O’nu vekil bil, O ne yaparsa senin için en iyidir. Ama sen aklına güveniyorsan Allah’ı vekil bilmezsin.

Allah’tan talep, Allah’dan icabet. Allah’ın fiili yaratılmış olan alemdir. Önce tefekkür, sonra onun fiile dönüşü.

Hırs ve nefsinin kulu olma’ Onu kul et!

Allah’ın yarattığı kulları bir bakıma halifedirler. İyilikler yapanlar halifedirler, kötülükler yapanlar Haliftirler.

İsimlerin ayrılığı manaların ayrılığını temsil eder. Yakınlıktaki uzaklığın bir diğer adı da, nezaket ve yine ciddiyetin bir adı da mesafedir. Hissiyatın yerini, ilim ve irfan almalıdır. Ehliyet sahibinden meşveret etmelidir, danışmalıdır.

Hayatında bulduğun ortam ve insanlar arasında, senin için birinci sırada olan kimdir söyle sana kiminle olduğunu, senin kim olduğunu söyleyeyim. ‘’Dost sandığın etrafındakiler gidince asıl içindeki dostu buldun! O benim özümdeki dosttur. Malımı mülkümü bıraktım, araç gereci bıraktım, bunlardan maksat olan ilmi Billah’ı buldum’’.

Ben bana sordum ‘’Ben buraya nasıl geldim?’’; benden bana cevap; ‘’Sorumun cevabını bilmeye geldim!’’.

Allah daima canlıdır. Can Allah’tan gelir, Allah’a gider. Can mahlûka emanet verilir. Emanete ihanet etme!

 

Ayrı değilsin benden

Ayrı değil gönülden,

Geç kalınan ömürden

Nedendir bilmem neden

 

Gönülden sevgi gerek

Bedene sütlü börek

Sevgisiz olmaz yürek,

Mutlu sevgiye neden.

MRM