İyi kimseler, merhametli kimselerdir. Zalim olamazlar. Çünkü Allah’ ı unutmayanlar onun Rahman ve Rahim lütfuna uğramışlardır. Mağfiret; af dilemek, istiğfar etmek, yani hiç günah işlememiş durumuna gelmek; Allah dostları ile beraber olmak; insan sürüsünden çıkıp, Adem zümresinden olmaktır. Sen daima yüreğinde taşıdığınla berabersin. Yani; kimlerle berabersin, ustan kim? Zevklerin, hobilerin, meşgalen ne? Giyimin, kuşamın, tarzın ne?

Tefekkür; düşünce emeği, çok önemlidir. Bu emeği kullanın! Allah’ ın indinde çok makbuldür. Onlar Allah’ tan mahrum kalmazlar. Yani; azapta olmazlar.

Eğer insan onu yaşarsa; o An , Anı olur. Onlar zamanı meydana getirir. An ı yaşayan, zamanı boşa harcamamış olur. Allah’ ı An’ madan  zamanı geçirme. Rahmet, insan, Adem; her an yaratılmaktadır. Halik, yaratan; her an ayrı bir Şe’n dedir, yani oluş üzerindedir. İnsan bir yandan yeniden yaratılır, diğer taraftan yok olur. Arif mana alemindedir, canlıdır. Daima diridir. Onlarda ne arasan bulursun.

Rahman özden, Rahim sonradan tecelli eder. İlahi adaletin tecellisi cehennem, rahmeti cennettir; varlığındandır. Varlığa yamuk bakan; Rahman ve Rahim olan Allah’ tan gafil olanlardır, cahillerdir. Bilenle bilmeyen bir değildir. Rab; aheste aheste öğretir. Var olanın itirazı olur. Önce var olacak ki O’ nda; kabul ret, sevme sevilme, nefret etme, mutlu olma, sevinme olsun.

Varlık Rahman olan Allah’ ın Rahim olması içinde mükemmeldir.  İnsan; akıl, idrak ve vicdan içinde müşahede eder. Yarabbi bana affetmek, hoş görmek, bağışlamak ve merhamet etmeyi lütfeyle.

İlahi terbiyeye sırt dönenler, Allah’ ın lütfundan mahrum kalırlar. Allah kuluna yük verdiği kadar da güç verir. Allah rahmetiyle hükmeder. O ne kadar güzel, Hakim’ dir.

Bu alemde insan; nefs içinde daima kusur işler. Arif insan, kamil insan merhametlidir. Af eder. Başı sıkılana yardım eder. Rahman merhametlidir, terbiye edendir. Sadakattir, sevgidir, saygıdır. Ona bak, merhametli değil mi? Arkadaşlık kuracağın bir insanı, evleneceğin bir insanı seçerken, O merhametli mi değil mi ona bak.

Allah’ ın kendi canınızı, bedeninizi size emaneten vermiştir. Onu akıl, idrak, vicdan içinde kendiniz kullanın, yaşayın. Başkalarının hayatına karışmayın. Kendi hayatınıza değer vermezseniz, başkaları versin vermesin mühim değildir.

Nefs gözü ile değil, Hak gözü ile görmek maksattır. Maksattan da Maksut’ tur.

Fani olmak birleşmek demektir. Bedenin kalkıp ayrılığın ortadan kalkması; Fuat yani gönül gözünün açılması, idrak yeteneğinin en son aşamaya gelmesi. Arif olma ve Mukarrebun yani ölümsüz insan olmasıdır.

Arif ‘ te ne kanar su ne de derya tükenir. Sende ilahi hararet olsun, boyuna su iç. Derya tükenmez. İçildikçe susar suya , susadıkça içer su. Nefs kuruluğundan, gönül deryasına dal! Sudan da kurtul, susuzluktan da.

 

Gözlerin gözlerimde

Göz göze, özden öze

Işıksız nurlu gece

Esra ile bilmece

 

MRM

 

Mutlu diken gibiyim ben

Gel de dalımda gül ol sen

Gör neden bu adap erkan

Ya Rab nedir bu can-ı ten

 

MRM