Melek mi, şeytan mı? Eleştiri yoksa, ikisi de birdir.

Çalışmazsan enerjini kaybedersin. Etki, tesir bırakan her şey mübarektir; uyarıcıdır. Aziz ve şereflendirir. Vahi, ilham; insana hareket davranış verir; konuşmak, söylemek için değil.

Asi olma! Sakil olmazsın.

İzzeti ve şerefi Allah’ta arayın, Ondan dileyin. Üstünde yürüdüğün topraktan beslenirsin, seni saran da odur, bağrına alır. Nefsine sahip olan Aziz olur. Nefsine esir olan zelil olur. ‘’Kahrından lütfuna, belandan selametine Nail eyle Ya Rab!

Gönül cevherdir. Alim arazdır. Araz gönlün gölgesidir. Gölge nasıl gönle maksat olur? Mala mevkiye düşkün olan gönül; ya toprağa, ya da karasuya zekan olur.

Gönlüne gelen her ferah bir sıkıntıya, bir sıkıntı da bir feraha döner.

Her yaratılanın kendi hali, tarzı, onun cevheridir; onun fıtri yapısıdır. Halik yarattıklarına, eşyalara ve nesnelere hükmederken, aslına sadık kalarak onu değiştirmeden hükmetmektedir.

İhlas, Halis muhlis olmaktır.

”Allah’ın yarattığı yaratık olduğum için hamd ederim. Her istediğim şeyi vermeyen Allah’ a hamd olsun!” Allah ne yaparsa o hayırdır.  ”Allah’ a hamd-ü sena ederim ki, onların hiç biri benim karım olmadılar, Allah’ a hamd-ü sena ederim ki, onların hiç biri benim kocam olmadılar.” Allah layıkını kılar. Lütuf Allah’ tandır. Her şeye Elhamdülillah, İnşallah!

Zikir; Allah’ı anmaktır.

Allah’ın bildirmesi lütuftur. Vermemesi de, bildirmemesi de lütuftur. Böyle olduğunu bilen razıdır elbet. Her halde, her oluşta; ” Her başıma gelenden; ben senden razıyım Yarabbi!” demek; ilahi idrak, ilahi lütuftur. İdrakimi arttır Yarabbi!

Bu göz benim dedikçe, seni görmem mümkün değil. Ancak senin gözün seni görür. Sen Samed’ sin. Bunlara ihtiyacın yok.

Diler gayret edersen, güçlükleri yener; ateşi, su eder, serinlersin. Huzurda olursun. Böyle bir dileğin ve gayretin olmazsa dünya müşkülleriyle, dertleriyle ateş kesilir, soğutmak için üzerine dökeceğin suyu bile bulamazsın.

Dertler, hastalıklar sana ölümden gelen elçilerdir. Olmayacak işlerle uğraşan insan, ölümün elçilerine yüz çevirme, onlarla iyi geçin; ölüme de alışırsın. En güzel, en mükemmel nasihat, ölüme adım adım yaklaşmak ve ölümdür.

 

 

Hz. Muhammet’ in mağarası

Hz Yusuf’ un kuyusu

Adem’ in çilehanesi

Mahlukun bedeni

Ağacın ormanı

Balığın suyu

Gölün ummanı

Karıncanın yuvası

Filin gövdesi

Mübarektir.

MRM

 

”Hayran olan, aklı, zekayı geçmiştir.”

MRM

 

Ey Halik’ in hilkat garibesi, ne haldesin?

Geldiğin yokluk alemi,

Gidişin de yokluk alemi,

Sen aşk derunun maşukusun

MRM

 

Vefa yoksa özlemez

Gözü yoksa gözlemez

Kulak yoksa dinlemez

Mutlu hilaf söylemez

MRM