Varlığın esas ifadesi; ‘La İlahe İllallah’ tır. Her şey ‘La’ ile ‘İlla’ arasındadır. Faili mutlak Allah’ tır. Varlık tevhit eder. İdrak eden ‘Adem’ dir.

Allah’ ı hakkı ile taktir etmediler. Onun için teslim olmadılar; gebere gebere teslim oldular.

Nefsin her şeyine uyan esirdir. Nefsinin esiridir. En mühim de budur. O, hür değildir, köledir. Halbuki Allah insanı özgür yaratmıştır.

İnkar nefretten gelir. O da sevginin olmayışındandır. Hatırlamak bir şeydir. Unutmak hiç bir şey değildir. İnkar; nankör olmaktan gelir. Allah’ ın nimetlerini bilmemek, taktir etmemek; şükürde olmamaktır. Böylesi hiç huzurda olamaz.

Düşünce güzel, düşüncesiz güzel değil. Tefekkür en güzel. Çünkü o, ilahidir.

Varlıktan maksat ilmidir. İlim Alim’ den gelir. En büyük Alim, Allah’ tır.

Dünya; beden ve ruhtur. Beden; dışımızdaki okuldur. Ruh; içimizdeki okuldur. Okumaktan maksat talebe olmaktır. Talebenin talebi Allah olmalıdır. Mahluk Halik’ i bilmek için yaratıldı. Mahluk eksik, Halik tamdır. Gerçek talip maksadını bulunca talebe ihtiyaç olmayacaktır.

 

Buradasın sen şimdi benimle

Bensiz sen kendi aleminde

Ben An’da dolaşırım An’ da

Sen bulamazsın beni An’ da

MRM

 

Bir bahane gerekti

Neden geldik dünyaya

Biz de bir şeyler vardı

La’da da İlla vardı.

La ilahe illallah

La mevcuda İllallah

La maksuda İllallah

Mutlu maksadın bildi

Daima Allah dedi.

MRM

 

Kamil insanla gel otur konuş

Bir bak da gör, neden Mutlu olmuş

Beşer içre o da oldu Adem

Hak cemalin Esmasını görmüş

MRM

 

Bu gün birinin

Yarın birinin

İşte bu dedin

O da olmadı

 

Ömrünün gülü

Soldu sümbülü

Nefsinin gözü

Göre özünü

 

Ruhudur Allah

Kim ki iznillah

İzin gönlüne

Vardı özüne

 

Artık et sebat

Nefsini kapat

Ölümsüz hayat

Vara özüne

MRM

 

Hey gönül bak

Nefsin neler yapıyor

Put olmuş kim puta tapıyor

Alem durmaz daim akıyor

Abdal Mutlu hayretle bakıyor

MRM

 

Yanıma gel bu günler sayılı

Geçer gider kalmaz ay, yılı

Unutma kız gönül hatırı

Bilmez mi ruhun yârin envarı

MRM

 

Lüzumludur Nilgün Antalya’ da

Sevimlidir Esra İstanbul’ da

Zeynep kızım Küçükyalı’ da

Ayşe her daim yanımda

MRM