Sanata bakıp hayran olan sanatkarı arar. Sebepten müsebbibe varılır.

Müsebbib; varlığı yaratan Allah ancak esması ile bilinir.  Görünen tüm varlık Allah’ ın esmalarındandır.

O Allah hiç bir şeye benzemez. O Halik’ tir. Mahluk onu tarif edemez. Mahluk, Halik’ i söyler. Esma müsemmadandır.

Kevn-i mekan kendi kendine olmadı. Onu yaratan var. Mesela şu köşk kendi kendine oldu diyemezsin. Onu usta, kalfa, mimar, amele yapmıştır.

Sırtını Allah’ a dayamak, cüz-i varlığını külli varlığa bağlamaktır. Ben; Allah’ a bir perde olmasın.  Allah’ ın yanında ben’ i kaldır. Kendini bil.

Allah’ tan kopan, gafil olan; ‘Ben’  der. Yani firavun olur.

İnsan eşyaya ait olmamalı, onu kullanmalı. Allah’ a kul ol. O’ nun yarattığı her şeye sahip ol. Emrine al.

Dilerse canı canan
Derdine olur derman
Önce yazıldı ferman
Mutlu olmaz mı hayran

Baki kalan dünyada
Ancak hoş kalır seda
Her şerde var bir mana
Maksadı maksut olan

MRM