Hayvanı kurban et. Sendeki hayvaniyeti kurban et. İneği; mukaddes saydığı şeyi
kurban et.

İlim; hidayet, hitap derler. Allah hakkında konuşmak zandır. Suizan en fena zandır.

Sevgiyi sevgisizliğe değişen kendisini zehirliyor. Put; Allah’ la kul arasına konan şeylerdir. Kendini bilen Allah’ ı bilir. Allah sana şah damarından yakındır. Bedende kalp mühimdir. Bedeni canlı tutar. Bedende Allah’ ı zikreder. Bedenle ruhun haşrına gönül deniyor.

Allah’ tan bir uyarı Allah’ tan bir emir gelmeyince kimse değişemez. İnsan sınırlı, insan küçük Allah sınırsız, Allah Ekber.

Sınırlı olan sınırsız olanı kuşatamaz. Sınırsız olan sınırlı olanı kuşatır.

Görmek ve bilmek sınırlamaktır. Sınırlarsak görürüz. Yani yoğunlaştığımız şeyi görürüz.

 

Ehli gönüle can kurban
Konuş onunla ol hayran
Geçmişiz masivadan
Gör cehennemi ondan.

MRM

 

Mutlu söyler gel ey dil
Gönülde yanar kandil
Pürü pak olur saf dil
Allah der döner durur.

MRM