İlah yalnız Allah’ tır. Başkası şirktir, batıldır. Hak, ancak Allah’ tır. ‘La İlahe İllallah’ Hak’ tır.

Rahmanın Rahmeti, aleme vücut verir, hayat verir. Rahmanın Rahmetine, hayran oldum! Esas mahrumiyet, Allah’ tan mahrum kalmaktır. Ama Allah, Rahman ve Rahim olduğu için, lütfunu eksiltmez.

Düşün tefekkür et, bu en büyük ibadettir. Faal ol, tembel olma!

İyi olan, merhametlidir. Alçak gönüllü ve yumuşak huylu olmak, insanın yüce yaratık olmasının icabıdır, merhametli olmasının icabıdır. İnsani vasfı olması halidir. Kuldaki merhamet, Allah’ tandır. O da hemcinsi olan insanlara vaaz ederek merhamet eder. Çalışana, gayret edene, Allah lütfeder. Onları bilinçli kılar. Bilenle bilmeyen, bir olmaz. Bilen; Allah’ ı, Fiilibillah’ ı bilendir.

Eğitimin temelinde, merhamet olmalıdır. Rab, Rahmet eden; Allah’ tır. Kusurunu bilen; insandır. İçinden kötülük geçecek, ama yapmayacaksın, mühim olan budur.

Allah, Rahman olduğu için Rahimdir.   Özünde Rahim, fiilinde merhametlidir. Ölüye, diriye rahmet eder. Er Rahim; işinde Rahman olan Allah’ a aittir. Allah varlığa Rahmet eder, merhametlidir, faili de Allah’ tır. Allah’ ın lütfu ve desteği ile yapabiliriz. Faili mutlak, Allah’ tır. Lütfu ilahiden mahrum olan, mahrumdur.

Rahmet-i ilahiden pay alan, ne güzel insandır! Allah, Rahman ve Rahim olandır. Allah’ la sohbet, ne güzel sohbettir. Gerisi kıyl- ü kal’ dir.

Düşüncesinden ameline, amelinden düşüncesine; her insanda olan her olay; ona vesiledir. Aklı, idraki ve vicdanı, insanlığının icabıdır. Aklını akıl, idrakini idrak, vicdanını vicdan eyle!  Ya Rab, takviye eyle, destekle, duaya hacet bırakma! Aslını bulmak kafi ola!..

Vicdan, aslidir, fahridir. Akıl, sonradan oluşmuştur. Öfke, tatlıdır ama zehirlidir, çok zarar verir. Birine selam verirsen, onu Allah’ ın selametine vermiş olursun.

İstiğfar; tövbedir, yanlıştan dönmektir. Eli ile işlediği günahına; yalnız dili ile değil, yine eli ile tövbe etmesi lazımdır yani eli ile sevap işlemesi lazımdır.

Öğrenmek ve öğretmek Allah’ ın Rububiyet tecellisidir. Ondaki faydayı vicdanın bilir, ihtiyacına göre ister. Hocalar; yalnız ölü yıkayanlar değil, öğretmen olmalıdırlar. Dua edin, ceht-i gayret edin, isteyin vereyim. Hatta Allah’ ın senin istediğini vermemesi, vermesidir.

Allah’ a kulluk; kölelik değil, şereftir. Kula kul olmak kölelik ve rezalettir. Nefsine kul olmak da hainliktir. Allah’ ın insana verdiği eli kullanmak teşekkürdür. Yalnız lafla teşekkür, teşekkür değildir. Asıl teşekkür nefsini köle etmektir. Nefsini ne kadar köle ederse o kadar özgürdür. Sonsuz özgürlük cennettedir. Bu yüzden cenneti inkar etme.

‘’Sohbete gelecektin gelmedin, ben seni özledim, sen beni özlemedin mi? Neden sözünde durmuyor, randevunda bulunmuyorsun?..’’

Namaza zamanında gelmek, Allah’ la zamanında olmaktır.

Halik surette bi kez

Halk etti tende kafes

Kafeste can kuşu nefes

Allah bes baki heves

Gayrıdan ümidi kes

Kalp kan sirkülasyonunu çeviren bir pompadır. Ona sevgi katarsak yürek olur; sevgi, saygı sunar.