Esra

Sabret,

Sabrı sevginde,

Sevgini sabırda yaşayacaksın.

Buna layıksın.

MRM

 

İlahi ilim tahsil ederken, karşılaşılan sıkıntı ve zorluklara katlanmak lazımdır.

 

İlahi zikir zamanında, gezmeyi seçiyorum, çocuğumu gezdirmeyi seçiyorum onu tercih ettim demek Allah’ ın ilminden yüz çevirmektir.  Kişiye dünyada ve ahirette zarar ve üzüntü getirir. Bu vaziyete düşmekten Allah’ a sığın, gece ve gündüz dua et.  Cahilin sofusu, şeytanın maskarasıdır. Dinli, dinsiz herkes Allah’ ın hükmü altındadır. Bunu bilmen kafidir.

 

İlahi sistemde melekler insanların yardımcılarıdır. Çünkü onlar günahsız, insanlar ise günahlıdır.

 

Daima Allah’ a dönük yaşaman onun sana verdiği lütuftur. Çünkü Allah Ganidir, Rahimdir. Sen Allah’ tan iste. İstediğinin olup olmamasına bakma. İstediğinin olması senin aleyhine olabilirdi. İstiğfar etmek, af dilemendir.

 

Kahretme, kahrolursun. Dua muhtaçlığın ihtiyacından gelir.  Zulüm yapan kendine zulmeder. Öfke vahşettir. (vahşidedir.)

 

Mağfiret, korumak için af etmektir, sevaptır. Günah işleyen olacak ki, affı mağfiret olsun. El Vedut; seven ve sevilen gafur olan Allah, bağışlama şevkindedir. Sen de onları affet.

 

Biz bilmeyiz, Allah bilir. Bu ilahi sırdır. Bilseydik alem manasız olurdu. Sonsuz güven de Allah’ a aittir. Ondan başkasına güven olmaz. Ehli hikmet olanlar insan sürüsü içinde şerefli kimselerdir.  Yani insan sürüsü içinde onlar Ademdir.

 

Allah Alimdir. O öğretir. İnsan ise ancak öğrendiğini öğretir.

 

Nerede olursan ol, Allah’ ın seninle olduğunu unutma. Çünkü seni o yarattı, o gözetliyor. Senin için ne büyük lütuftur, bunu bil.

 

Melik Maliktir, mülkün sahibi Allah’ tır. İnsana emaneten verilmiştir. Asıl Maliki Mülk verenindir. Şefaat Allah’ a mahsustur. Mülk Allah’ ındır, güç de Allah’ ındır. Kim ki bunları benimdir derse o firavunlaşır. Bunlar emaneti mülkiyet görenlerdir.

 

 

Bencillik şeytaniyettir.

Ben idraki insaniyettir.

Rahmaniyet de, şeytaniyet de Ademdedir.

 

 

‘’Kesret aleminde ilahi sevgiyi yaşamak yaratandan, yaratanı sevmektir.

Ehli niza olanda  Allah’ ın yarattığı olduğu halde, eşya sevgisinden,  gerçek sevgiyi iter.’’

 

MRM -25 Nisan 2016

 

 

Cümle sureti siret bilen, cümle sireti suret bilir.  MRM

 

Gönül zaten ayrılmaz, Bedense kavuşamaz. Beden kesret alemidir. Kesret çokluk alemidir. Tevhit tek ve bütündür. Ahed; alternatife lüzum olmayan tek!

 

Sevgide hile olmaz. O temizdir, doğrudur, huzurdur, kanaatkardır, adildir. Zalim değildir, vefalıdır.

 

Sevgi istemiyorsan

Fitnede ol, uğraş

Bir sevgilin olmazsa

Nefsinle ol arkadaş.

 

MRM- 21 nisan 2016

 

Ey gönlümün barmeni

Bu sefer senden olsun

Gönlüm leble dolsun

Mutlu da sarhoş olsun.

 

MRM- 21 nisan 2016

 

Sevgi koydu gönle

Ötsün söyle bülbüle

Aşıksa gonca güle

Ömrünü versin yele

 

Sevgili her şeye bedel

Sevgili sevgiden güzel

Sevgi gönlü bezer

Sevgi Allah’ a özel.

 

MRM- 21 nisan 2016

 

Gönlüm güzele vurgun

Gönül aslına tutkun

Biri birine uygun

Onun için Esra durgun

MRM- 20 nisan 2016

 

 

 

Temizdir benim zevkim

Sevmek sevilmek zevkim

İlham hakkımdır benim

Akıl, idrak, vicdanım.

MRM- 20 Nisan 2016