Kalpler Allah’ ı anmak ile mutmain olurlar. Manevi hayat bozulunca, maddi beden bozulur. Maddi beden bozulunca, manevi hayat bozulur. Hüzün geçmişe yöneliktir. Korku geleceğe yöneliktir. Allah’ tan korkmak, O’ nun sevgisini kaybetmekten olmalıdır.

Siz tercih ettiğiniz sistemde yaşarsınız. Müstahak olduğunuz yerdesinizdir.

Dostu Allah olanın içine cennet girmiştir. O daima cennettedir.

 

Falanlar ne der diyenlerin dostu, falan filanlardır. Allah ne der diyen insanların dostu Allah’ tır. Dostu Allah olanlara hiç bir varlık zarar veremez. O asla ümitsiz olmaz. Mahlukatın zirvesinde insan vardır. İnsanın zirvesinde Allah vardır. Allah ile ünsiyet et.

Ten ruhun elbisesidir. Kadın tenindekine kadın, erkek tenindekine erkek denir. Ruhun kadını erkeği yoktur. Nefisle ruh arasında can ne haldedir. Sensin, sana bak, çektiklerine bak. İbret al, feyz al. Nefse teslim olma. Soru cevap sendedir. Allah’ ın nuruna sarıl.

İlletini anlamazsak hikmetini nasıl anlarız. Esma Allah’ ı anlama yoludur. Allah’ a yaklaşma basamaklarıdır.  İnsanın haddini bilmesi Allah’ ın sonsuzluğunu bilmekten geçer. Allah hakkında bilmeden konuşmak şeytanidir. Safi zandır.

 

El Veli; eşsiz dost. Eşsiz dost edin. Düşmanla ünsiyet, dostluk kurma.  İnsanın yalnız Allah’ ın dostluğuna ihtiyacı vardır.

Mürşit, alemi idare mevkiinde olanlar, Hakşinas, dürüst ve namuslu olurlarsa onlara tabi olanlar da Hakşinas, dürüst ve namuslu olurlar.

O öldü, şu öldü, bana ne. Onlar, Hak davrananlar; öldüler ama bir gün tekrar dirilecekler. Ben onları bekliyorum. Onlardan kalan miraslar bizimdir.

Zikir; Allah bizi zikreder. Biz de Allah’ ı zikrederiz. Allah bizi yarattı bırakmadı. Daima bizim üzerimizdedir.

 

Mutlu baba canımdır.

Damarımda kanımdır

Özümde nedenimdir

Gönlümde sultanımdır.

 

Farklılıklar zenginliktir. Yeknesak sıkıcı olur. Halik; yaratan, Hallak; daima yaratandır. Allah bir anda bin şe’ndedir.  Problem çözenler vardır. Problem çıkaranlar vardır. Tefrike çıkaranlarda memnuniyet, beraberlik, anlaşma asla olamaz.

Vücut gözü ile bakmak, gönül gözü ile bakmak vardır. Suret bakışı eşyayı, hikmet bakışı manayı görür.  Allah’ ın büyüklüğünü gördükçe, küçük olduğumuzu görürüz. Allah mükemmel biz eksiğiz. Mahluk Halik’ e muhtaçtır. Bunu unutmak gafil olmaktır, sıkıntıdır, derttir.

Allah’ ı bilmeye yarattığından, eşyadan bakmaya başlanmalıdır. Direk Allah’ tan başlamak olamaz. Bir şeyin eşya varlığı, şekli varlığı vardır.  Tadı, tuzu, katılığı, yumuşaklığı, içi vardır; bir de manada neyi ifade ettiği vardır.

Varlığın özeti insandır. Manadır. Bilmekten maksat Allah’ tır. Sebeplerden müsebbip Allah’ tır. Katı, madde olan dünyadan; latif olan ukbaya, mutluluğa ulaşmak aslına rücudur.

Sevilen ve seven yegane varlık, Allah’ tır. Var Allah’ tır. Varlık Allah’ ı söyler. Allah’ a en yakın olan varlık, insandır.

Bilgi Allah, bilmek Allah’ ı bilmektir; dolayısı ile kendimizi bilmektir. Allah’ a kul olmak Allah’ tan razı olmaktır.

Emeğe saygı olur. Emek veren, Allah’ ın lütfuna mazhar olur. Hakikat yolcusu olur. Yürek sahibi, gönül sahibi olur.  Allah lafzı, celali ağzımızdan seslenirken, gönülde tamamlanır.

 

Bir Esra’ m vardı

Gönlümü sardı

Anlamadı

Akılda kaldı

Haldaşım

Sırdaşım

Oynaşım

Sindaşım

Ağardı başım

Olmadı gönüldaşım.

 

Allah’ ı insan anlayamaz, tanıyamaz. Ancak onu Esma-i Hüsna’ dan tanırız. O Halik’ tir, O’ nu mahlukundan tanırız.

Neye üzülsek, neyi istesek, Ya Rab der, ondan isteriz. İlahi sistemin zerresi çok geniş bilgi verir. İlahi sisteme sistem koyan, cahil kalır. İlahi sisteme yazılandan değil, yazandan bakmalıdır. Misalde bizim için hakikat bakışı vardır. Böyle bakmalıdır.

Beş duyumuz sınırlıdır. Biz mükevvenatı ancak sınırlı görebiliriz. Mesela; kulağın duyu kapasitesi en düşük olan, en üstün sesi sınırlı görür.

Allah’ ın yarattığı her şey yaratığa lütuftur. Çirkini güzel görmek cehalettir. Hepsi manalıdır. Allah’ ı,  Halik’ i gösterir.

Varlığın var oluş sebebi Allah’ tır. Ama hiçbir şey Allah’ a benzemez. Allah tektir. Esması çoktur. (Kesrette Vahdet). Kulluk; Allah ile yaşamaktır. Bunu bilen huzurlu yaşar. Allah’ ın bizim için istediğini biz de isteriz.

Varlık Kitabullahtır. Allah kitabıdır; onu oku!