Düğümü çöz dilinden ki iyi konuşayım, meramımı iyi anlatayım!

Suret aleminde görünen ancak mahluktur. Allah’ a, suret alemindedir; mana alemindedir denemez. Bu tabirler kullar içindir.

Allah, her an kulunu izler. Allah, kimsiz ve kimsesizdir. Bunu bilen, yalnız olmadığını anlar. Allah, kuluna yakındır. Kulu, bundan gafildir.  Allah, Hafiy’ dir. Kulunu, gizli gizli izler. O, her halükarda Rahman ve Rahimdir.  Yani gözetleyici ve koruyucudur. El Hafiy; en ince sırlara vakıftır.

El Hafiy; kuluyla alakadardır. O kulları için hafiyedir. Kullarını izler, takip eder, kollar. Allah’ lık Allah’ a aittir. Hiç bir yaratığa uymaz.

İnsan, insana müşküldür. Bu bakımdan, anlaşmaları sevişmeleri zordur. Ölümü taşımak da, bunun için zordur. Herkes ameliyle Allah’ ın  yüzüne çıkar, selam ola!

Allah’ ın müsamağası, sonsuzdur. O Halim’ dir. Yarabbi beni de Halim ve Selim yap!

İlim, Hakikat bulmak içindir. Allah ne yarattı ise o hakikati yani Allah’ ı söyler. Allah’ a şahittir. Hakkı teslim edememek Hak’tır.

Hilkati severim, Halik’i daha çok severim. Alimi, ilmi severim. Hakikati daha çok severim. Merakım Hakkı Rabbi onu bulmaktır. Cümle varlıktan hakikati ararım.

Belanı ararsan o seni bulur. Belayı değil; huzuru, sıhhat ve hakikati ara! Onu da bulursun. Hatta o seni arar, bulur.

Allah de! Her şeyin Allah dediğini görürsün.

 

Hamd eder, şükürdeyiz                         Gönlümüzde hüveyda

Özdeyiz, izindeyiz                                   Kalbimizdedir Hüda

Bir garip zikirdeyiz                                Allah der canımız da

Zikirdeyiz zikirde                                   Zikirdeyiz zikirde.

       24.06.2016

 

Derdim olmazdı benim                             Gayrısı neyimize

Giden gelseydi yârim                                 Bedenle kisvemize

Kalır mıydı efkarım                                    Gel de bak özümüze

Yürekten sevilen yar                                   Yürekten sevilen yar

 

Sonsuza dek sensiz                                     Gözlerinde gözlerim

Senle ben bedensiz                                     Nefesinde nefesim

Yan yanayken özleriz                                  Leblerinde leblerim

Yürekten sevilen yar                                   Yürekten sevilen yar.

24.06.2016

 

Girerse gönle tefrika

Görünmez onda Mehlika

Hakikatteki harika

Bu esrarı nemidane

16 mart 2016