Ben kalp davasındayım, bu davada olanlar gelsin! Canını, başını bu yola koyanlar gelsin! Burası, ehli gönüllerin yarış sahasıdır.  Nefs ve suret deminde kalanların gezdikleri, dolaştıkları yerde; faydalı nebatlar değil, baldıran otları ürer. Baldıran otları zehirlidir.

Benimle olmak için, yüreğini ortaya koyması lazımdır. Sureta geçici, nefsani düşünce ve heveslerle olmaz, yürümez.

Gönül adamı ile olmak, onunla yolculuk etmek, onunla yaşamak farklıdır. Yüce yaratılmışken, aşağı yaşantı içinde ömrün sürer. Görünüşün ötesinde, nice alemler vardır. Yüce bir yapı olan insanda, nice alemler vardır.

Hakiki Mürşidi Kamil’ i, halk içinde fark edemezsin. Acaba bunlardan hangisi Mürşidi Kamil’ dir dersin. O derya debdebe, ile halkın arasında dolaşmaz.

Mürşidi Kamil, canlar diriltir; yoksa onlar dalalette kalır. Hayy; diriltici ruhtur, canı diriltir. El Hayy; mutlak diri, her şeye can veren. Yaşamın Hayy’ dadır. Mutlak hayat, Allah’ a aittir. Sınırlı hayat, mahlukundur.

Gönlünde, peteksin sen

Peteğinde, balsın sen

Ne olduğun bir bilsen

Mutlu, Allah dersin sen.

                        21.06.2016

Utanmıyorsan; her şeyi yapan akıl, idrak ve vicdandan yoksunsun!

Hayvandan aşağı, durumdasın.

Toprağa ne veriyorsan, ne ekiyorsan onu alıp, sarıp sarmalar. Onun çekirdeği dal, yaprak, çiçek, meyve verir. Mürşidi Kamil’ in gönlü de böyledir.

Katıdan nebata, nebattan hayvana, hayvandan beşer, beşerden insana, ademe geçiş; ameli varlıktadır. Salih amelin, cennetteki hali başkadır. Uyku sana verilmiştir ama uyku seni yöneltmesin, uykunun esiri olma! O güzel bakışını, çirkine yöneltme! İyilik yapmak, sana verilmiş lütuftur. İyiliğin karşılığını, neden istiyorsun? Kayyumun yönetişinden gafil olan, iblisin yönetimindedir.

El kayyum; eşsiz idare edendir, çekip çevirendir. Hayyum, Kayyum; yaratıcı ve yönetici Allah’ tır. Allah rahman ve rahim olduğu için, Kayyum’ dur.

İnsan yöneten ve yöneticidir. Bu yüzden halifedir. Ona muhteşem  yük yüklenmiştir. Kalk gafletten, kendini uyar! Ona Gayyum ol! O’nun tasavvuruna yönel!

Ölüm, suret aleminden hakikat alemine doğuştur. El Gayyum : mükemmel, muhterem yönetici ve alemi mülkü çekip çevirendir. Allah, her şeyi fıtratı üzere yaratır ve çekip çevirir.

Oruç tutmak; kendini, nefsini, asabiyetini, kabalığını tutmaktır. Kibar ol, merhametli ol, sabırlı ol, buna bir ay talim et!

Ölü ibadet; gönülsüz, gönülde olmayan ibadettir. Gönülde olmayan oruç, yalnız bedeni oruçtur.

Kötülüğe karşı savaş açmazsak, o başımıza bela olur. Bazı şeyleri hayır sanırsın, halbuki o şerdir.  Hayır; vicdanın kabul ettiğidir. Vicdanın kabul etmediği şey şerdir. Hayrı şerden ayıran da vicdandır. Hayatımızda şerri hayır zannederiz. Hayatın devamında, hayrı şerden ayırır duruma geldiğimizde kamil kişi oluruz.

Zevkler münakaşa edilmez. Saygı duyulmalıdır. Ben kırmızı seviyorum, sen de maviyi değil benim gibi kırmızıyı sev demek ve ısrar etmek olmaz, yanlıştır. Ancak yüksek sevgi kırmızı ile maviyi birleştirir, karıştırır. O iki ayrı renk, birleşir, kahverengi olur. Zıtlıklar tevhit olur, ikilik kalkar. Mutluluk bundadır.

Allah dünyayı yarattı. Onun hülasası olan insanın bedenini yarattı. Ona da ruhundan üfledi, onu üstün kıldı. Her şeyi emrine verdi. Ama bunlara; masivaya dalıp da Beni unutma dedi.

Mürşit, yol gösteren, kılavuz, delil, rehber anlamına gelir. Tasavvufta insanlara, Hak yolu gösteren suret ve geçici alemlerden öte, daha yüksek, ölümsüz alemlerin varlığını mahluktan Halik’ e, Halik’ ten Allah- ü bes baki hevese, kalden hale, sıratı müstakime, huzuru ilahiye götüren emektar Veli, Mürşidi Kamil kişilerdir.

Tesbih; Allah adına hareket et. Sayı, taş ile oynama.

Selbi: Tamam  (Allah’ ın hoşnut olması rıza göstermesi?)

Sureta yıkılmayan buraya gelmiş, sureta ben diyen  buraya gelmez.

Tuzu kuru olan, buraya gelmez. Yalan söyleyen, asla doğrunun tadını alamaz.

Hazla değil, hayırla yaşayın! Haz kötü değildir, ona tapmak kötüdür. Şeytan zekidir, akıllı değildir. Akıllı olsaydı şeytan olmazdı. Çıkar için yapmak, hayır için yapmak; hayrı kıskanmak şerdir.

İstihare, hayır istemek demektir. İtikaf. Hayır bir şeyin yaradılışı içinde olmaktır. Hayır cevherdir. Şer; cevher değildir, geçicidir.  El Hayr, her şeyi hayır olan Allah’ ın kahrı da lütfu da hayırdır. Her anın içinde Allah’ la olan, her zaman zikirdedir.

Dünyanın ilk hali ateştir. Sonraki hayali bağ bahçedir. İnsanı Allah değil, nefsi saptırır.

Bana göre, sana göre ahlak olmaz. Allah’ a göre olmak, ahlaktır, yani hakka göre olmak.

Tabiatın seyrine tabi olursanız hayırdır. Sabret, meyveyi ham koparma! Acele eder, ham koparırsan tat olmaz, acı olur.