Allah’ ı anmak, Mahluk’ un Halik ile irtibatıdır. Besmele çek Allah’ la irtibat et.

Hayatında her nefes, La- İlla diyor. Dikkat et, kıymeti biçilemeyecek kadar değerli bir cevherdir. Allah’ ı zikirdir. Ebedi hayat için değer kazanmaktır. Böyledir, bunu böyle bil.

Yaş almak gücü, rızıktır. Şükret, iste, Allah daha çok verir. Sonsuz her türlü rızkı Allah verir. Sıhhat ve afiyet, hayırlı ömür dile. Nefesin dahi sana verilen rızıktır. Nefes ki kesilince ölürsün.

Rızkı veren Allah’ tır. İnsan yaratıldığı andan itibaren rızıklıdır. Hayatı da rızktır. Allah dileyenin rızkını verir. İrade, akıl ve vicdan iste, Allah verir. Hayvan dahi rızkını arar, bulur. Rızk hayırdır, çalış, git al.

Fazla mal başa derttir, hamallıktır. O, beden merkebinden gelir. Merkebe de yük vurulur.

Allah yarattığı kulunu çok iyi bilir. Allah kulunu şefkatle terbiye eder. Yani af eder.

Bilgili insan uyanıktır. Vah vah! Bilgisi ile uyanık olan kişiye, Allah yardım ede. Şanı, şöhreti ne yapacaksın, bu alem bir rüyadır. Sen bekaya bak!

Gözün, gündüzün nurundan ayrılmaya sabır yoktur. Gözün açıkken de tasalanırsın. Çünkü gönül gözünü yummuşsun, onu aç.

Kalbimiz temiz ve hoşgörü içinde olursa, batınımız da, zahirimiz de düzgün olur, huzurlu olur. Buna çalışmalıyız. Karşımızdakini değil, herkes kendini düzeltmelidir.

Kalk ve kaldır! Kalkıyor, kaldırmıyorsa kalkmış değildir.

Her şeye iyi dersek tekamül olmaz. Ancak tekamül edersek bir şeye iyi diyebiliriz.

Tevazu sahibi toprak gibidir. Büyüktür. Kendini büyük gören; küçüktür, kibirlidir. Kibirlenen kimse kendini mahkum eder, tekamül edemez.

Manasız çok konuşan, inat edenle olma, onlar senin ömründen çalar, vaktini ziyan ederler. Farık’ lardan; Allah’ a karşı asi olanlar, yani Hakkı kabul etmeyenler, ömürlerini boşa harcayıp, nuh deyip peygamber demeyenlerden olmak fayda vermez.

Kadınların idraklerini, huylarını, ahlaklarını değiştirmek için uğraştığım zaman ben de değişip düzeliyorum. Kadınların cefasını çekerek, olmayacak sözlerini dinleyerek, onlara faik olarak onlarla eğlenmek  ve beraber olmak lazım olduğunu biliyorum.

Canım tenimde oldukça Hükmü Billah’ a razıyım. Razı olmazsam, huzursuz olarak, hükme tabi olurum.

Yari ile hoş geçinen yarsız kalmaz. Müşteri ile iyi anlaşan iflas etmez. Gül dikene razı olduğu için, ona o koku verildi.

Nimetlere karşı şükür, bela ve musibetlere karşı sabır, günahlara karşı tövbe istiğfar edenler bağışlanır. Dua eden mahrum kalmaz

İnsan erkekçe yaşamalı ya da bin türlü utanç verici hallere katlanmalı.

Kıskançlık erkek huyudur. Ama bundan dolayı çirkinleşirsen, kıskançlığı bırak onlara sevgi ile yaklaş ve onlarla beraber ol.

Dertsiz hayat manasızdır, hayat dertli yaşamaktır. Dolayısıyla bahtiyar olmadım diye üzülme.

Ubudiyet; kulluk. Ubudiyeti şiar et, ibadeti değil. Nereye yüzünü döndürsen, Allah oradadır. Bedenin kıblesi değil, gönlün kıblesine bak.

Nefsin her halini bilhassa kendi nefsinde cömertçe yaşamış, onun ötesinde mutlu etmeye, mutlu olmaya layık bir hale gelmiş olmak kolay değildir.

El Kuddüs eşi ve dengi misli olmayan mutlak mukaddes. Yegane kutsal olan Allah’ dır. Kutsal: Dokunulamaz, ulaşılamaz.

El Muheymin; koruyucu otorite, mihenk taşı. İyilik, şahsi olduğu gibi ortak iyilik, ortak kötülük.

Sevgi ortak iyiliktir. Nefret, sevgisizlik ortak kötülüktür.

İki türlü bilgi vardır. Biri verilen bilgidir; sonradan elde edilmeyen bilgi, diğeri de sonradan elde edilen bilgidir. Rutine düşersen, iki günün bir olur, iki günün bir olmasın. Daima yeni bilgi, idrak ve vicdan sahibi ol.

El Bari; varlığın ustası, mükemmel yaratan, ilk yaratan. El Halik; genel yaratan. El Bari; ilk yaratan.

Bütün varlık, yoktan var olmadı. Var olan Allah da vardı. Onu açığa çıkardı ve yarattı.

İnsan olmanın bir bedeli olmalı!

Ayarı sabite yaratığın özgül ağırlığı.

            Kelimeler:

            FÂRIK: (Fârıka) Tefrik eden, farkeden, ayıran. Ayrılmasına, farkolunmasına sebeb olan alâmet.