Bir şey yaradılışın aksine, ters kullanılırsa şerdir. Allah, şer değil daima hayır yaratır.

En kötü put, insanın kendini put edinmesidir. İnsan, insanın sorunudur. Herkes ameli ile ya huzurlu, ya huzursuzdur. Sen benim sevgilimsin; güzel, ne güzel! Sen benim hıyanetimsin ne fena, ne kötü ilişki.

El Hayr; Allah’ tan daima yalnız hayır sudur eder. Şer; hayırdan mahrum koymaktır. İstihare; hayır istemektir. Şer, ağyardır. Yaradılışın aslına uygun olan, hayırdır. Yaradılışın dışında olmak, şerdir.

Kimim kimsem yok diyen, Allah’ ın Hafiy olduğunu bilmiyordur. Ben görünmek için değil, huzurlu yaşamak için gayret ederim. Hafiy olan Allah beni gözlüyor.

El Gaffar; daima bağışlayan…

Mutlak hayat, ebedi hayattır. Muvakkat hayat, Allah’ ın verdiği hayattır.

Herkes, hayatının başrolündedir. Kendisi oynar. Hem beğenir, hem beğenmez. Ahiretini dünyada hazırlıyorsun. İnsan, hayatını hidayete yükseltirse onu yaşar, delalete düşürürse onu yaşar.

Mal paylaşılınca azalır, ilim paylaşılınca çoğalır. Beni dinleyenler yeni şeyler öğrenmek yerine, bildiklerini tasdik etmemi bekliyorlar. Öğrenmek, zor geliyor. Öğretmek de zordur. Tasavvufi dergahta, herkes ancak terbiye dahilinde konuşabilir. Çırak olmadan, usta olunmaz. Sperm olmadan, embriyo olmaz. Embriyo olmadan, doğacak bebek olmaz, bebek olmayınca da Adem olmaz.

Kaba beden hayatına gir! Onu terk ettiğinde ancak, ruhun latif halini anlarsın. Hayat ödüldür, ödül verir.

Benim dergahıma ilk defa giren, Mürşit hangisi diye sorar. Ben, herhangi bir ayrıcalıklı kıyafet giymem.

Kayyum Allah; en mükemmel çekip çeviren, fevkalade idare eden ve yaratandır.

Şımartırsan, o seni yöneltmeye kalkar. Sana gelen hastalığı yönelt. Sen onu yöneltmezsen, o seni yöneltir. Türlü türlü hastalıklar yaşarsın. Sen nefsini yöneltmezsen, o seni yöneltir. Rezil ve huzursuz olursun. Hayatı sen yönelt! O seni yöneltirse, hayvanca yaşarsın.

Allah bana sormadı, beni yarattı. Önce sen yaratılmadan, nasıl bana sormadı dersin?

İnsan, seçtiği hayatı seçer ve yaşar. Ya öğünür, ya küser.

Ruh ölümsüz, beden ölümlüdür. İdraki olmayan insan, yaşayan ölüdür. Bundaki, tecelli latif ve bakidir.

geçiş, maddeden manaya geçiştir. Hayy isminin tecellisi; ölümsüz hayattır.