Allah bizi görür, bizim onu görmeyişimiz lütfundandır. Mürşit müridini bilir. Bu ona lütfetmek içindir.  Zül Celali Vel İkram; bu ikram Allah’ ın kuluna ikramıdır. Allah Alimi mutlaktır. En mühim ikramı da ilminden öğretmesidir.  Allah’ tan mahrum olana rahmet erişmez. Varlığın maksadı yaratıcı olan Allah’ tır.

Halim adam peygamber sıfatlı bir kimsedir.  Hatasız insan olmaz. Hatasını itiraf edip tövbe etmek önemlidir. Öfkelenenin öfkesinden geçen Halim insandır.

İlim nehir, Hikmet denizdir. Alimler nehir etrafında dolaşırlar, hikmet ehli denizin ortasındadırlar.

Azap mahrumiyettir. İradesini kullanmayana iradesiz deriz, iradesi olmayana değil.  Allah dilemeyi vermeseydi dile demezdi.  Kahhar; boynunu dikene, onun boynunu yumuşatmadır. Demek ki Kahhar lütuftur.

Allah uyardığı kulunu, gece de gündüz de rüyada da uyanıkken de uyarır.  İyi insan kötü rüya, kötü insan iyi rüya görür. Sen rüyayı ters yorumla.

Edep, adap; estetik, güzel demektir. Adap Ya Hu; güzeller güzeli Allah’ tır.

Alemi üçe ayırabilirsek , alemi mülk; madde alemi,  lahut alemi, alemi misal; temsili alem.

Yokluk çekirdeğini yarıp, varlık ağacını çıkartıp meyveden tekrar çekirdeğine, baştan sona bir tekamül vardır. Doğum- ölüm; La- İlla dır. Varlık, La – İlla’ yı teşbih eder. Varlık yolcudur, halik hancıdır. Evren sonsuz değildir, yalnız Allah sonsuzdur.  Varlık bir sistem üzeredir. Kendini bilen Rabbini bilir. Bu insana mahsustur. Bu onun fıtratındandır.

 

Zahire neme lazım

Kitabı nideyim ben

Yarin dudağı varken

Şarabı nideyim ben

 

 

Mutlu aşk sevgiden öte

Bir umman yatan gönlünde

Dalgalanır katre katre

Yaşar kevni mekan içre

  1. 12. 2015

M.R.M

 

Gönlünü nobranlara kaptırırsan

Güzelim senden bana ne kalır.

M.R.M

 

Sevgiliyle tanışmıştım

Bir güzel alışmıştım

Hiç yabancı değildi

Öncesi sonrası bir

 

İkisin Mutlu’ da bir

Yeni ayrı canı bir

Onu veren birdir bir

Sevginin maksadı bir.

17.12.2015

 

Aşkta sabır kafi değil

Sabır hicrana nafi değil

Sabır selamet ola sana

Gönle ferman yazası değil

MRM

 

Sanma aşık oldum.

Ben zaten aşıktım

Bir bütün nefeste

Zaten ben sarhoştum

 

Ben ezelden dosttum

Hem dost hem bi hoştum

Sorgu sual etme

Hem var hem de yoktun

21.12.2015

M.R.M

 

Sevgi gönül işidir

Hizmet gönül işidir.

Muhabbet gönül işidir.

Mutlu rıza işidir.

M.R.M