Nefs’ ten gelen, kibir ve gurur bırakıp ta, sahi, saf gönül sahibi olmak, kolay değildir. Sevgi, saygı ve adap “ya Hu” erkamı iledir.

Gül, o rengi ve katmerli hali ve kokusu ile bir şeyler anlatır. Bülbül, yaradılışı, güzelliği ile ötüşü ile bir şey anlatır. Hiç bir şey manasız değildir. Her şey onları yaratan Hakkı anlatır. Her şey, hiçbir şeye benzetilemeyen hiçbir şeye benzemeyen Halik’ i söyler.

Yaşamak, bir zorunluluktur, mecburidir. Sebepsiz manasız değildir. Vaz geçemezsin. Allah’ın verdiği mübarektir, Haktır, lütuftur.

Gelirken sormadılar, giderken de

Burda ne gördünse, kaldı gözünde

Özündedir özünde, herşey özünde

Allah’ la savaşa kalkmak, şeytanidir. Allah’ la sulhta, sükunda olmak, saadettir, huzurdur, mutluluktur, cennettir.

Yüce varın seyrine,                                                 Yok olmak korkum değil

Dostun düşmanlığına                                             Hırkaya meylim değil

Sakın şaşma sakın ha!                                            Tenim kafidir bana

Böyledir böyle dünya                                            Gözüm hep bekaya

Allah’ın yarattığı her şey anlamlı ve amaçlıdır. Hikmet mutluluktur, Hakim olan Allah’ı bilmek huzurdur. Hayatın sırtına bin! Hayat senin sırtına binmesin!

Yaratan Rabbinin adı ile oku! Hikmet Allah’ın yarattığındaki maksadı anlamaktır. Ölüyü diriden ayırt etmektir. Her şeyi Hakka dönük olarak anlamak hikmettir.

Anlamsız ve amaçsız yapılan şey batıdır, israftır.

Allah el Hakk’ tır. Yani anlamlıdır. Anlam hikmettir.

Mürşidinizin yanında haddi aşmamak şartı ile konuşun. Konuşurken güzel kellimeler kullanın ve telaffuz edinin. Mürşidi Kamil karşısında olduğunuzu unutmayın ki, siz de kamil olasınız.

Kurdun,  kuşun öğretmeni Allah’tır. Allah, ilahi senaristtir. Senaryo icabı Allah artistleri yarattı. Bu sahneyi ilahide, zevki, idraki ,akıl sahipleri arifler alır.

İnsan hata yapmaz değildir. Hatasını bilen tekrar etmeyen, af diler, dolayısı ile Kamil kişi olur. Ben hata yapmam diyen kişi hatanın en büyüğü içindedir. O firavundadır, iflah olmaz.

Elem ve ızdıraplar, hatalardan gelir. Hatalar düzelince, kemal başlar. İdrak edilirse, hiçbir şey boş değildir. İdraksizlik boştur.

Gaflet, uzlet, sıkıntı; hak dostla olmamaktan gelir. Mahluk sıkıntıda ise Halik’ten gaflette olduğu içindir.

Acılar, kaygılar o da ne?                       İyi yürekli Akıllı ile ol!

Hoş tut gönlünü, sana ne ?                  Aldırma deva değil sağ ile sol!

Sonu yok sa da bu yolun                      Gönlünü dinle, geç hazır ol!

Duası mı olur sağın solun?                  Aradığın gönüldedir, O’nu ara bul!

Her şeyi yerine koymak ibadettir. Faydalı çalışmak ibadettir. Çünkü Allah her şeyi yerli yerinde yaratmıştır. Çünkü O Hekimdir.

Hikmet, bir şeyi yerine koymak, zıttı bir şeyi yerine koymamaktır. Her şeyi bir amaçla yaratan Allah, ona istidat ve kabiliyet verir.

Alimler, Rabbül Aleminin talebeleridir. Eğer sıfat olmasaydı, Allah’ı anlayamazdık. Allahı dil derse söz ile der, kalp derse öz ile der.

İyi yürekli ise gelsin beri                                            Esas aydınlık nurdandır, canım

       Nobran, bir de akılsız sa gitsin geri                          Gönülde yanar o nur, daim

Tadı tuzu, bu alemin dilberi                                      Gözün feri sönse de, ne yazar!

Gel güzel, gel gir gönülden içeri                                Sönmez gönülde, orda Allah Var!

 

 

Açtım dergâh kapısın,

Aldım dostun kokusun,

Erenlerin hepisin,

Gördüm dergah içinde

 

Girdim içeri girdim,

Levhi elimde buldum,

Âyetlerin okudum,

Yazdım dergah içinde

 

Dervişlerin kâbına,

Ol aşkın adabına,

Mürşidin türâbına,

Erdim dergâh içinde.