Her şeyden haber veren, El Habir olan Allah’tır. Hakiki haberi, O’ndan al, esmasından al, halis amelinden ve duadan al!

Kaybettiğiniz için üzülmeyin! Kazandığınız için de sevinmeyin! Allah’ın alması hayırdır, vermesi de hayırdır. Kim bilir? Bilmek mi istiyorsun? O’nu habir olan Allah’tan iste!

Haktan ayrılan, iki yüzlü ve kötü ahlaklıdır, iflah olmaz!

Allah gafuru halimdir, gafuru Alim’dir. Allah, Gafuru Şekur, Aziz’ un gafurdur. Cehennem, yoğun batılın yeridir.

Günahına tevbe eden, o suçu hiç işlememiş gibi olur. Çok günah işlemiş olanı, Allah Gafuru Rahim esması ile avf-u mağfiret eder. Çünkü O, Gafur’dur.

Varlığın sebebi, nüzülü insandır. La naknetün min Rahmetullah karşısında, kulun günahı ne ola! İnsan pay alsın, yeter!

Yarabbi sana dönük yaşamama lütfet! İstiğfar etmek, şiarın olsun!

Gafur, mağfuru talep eder. Allah’tan başka kimse, kimseye yetmez!

Allah’ın Rahmeti toprağa vurduğu için, toprakta envayi türlü mahsül oldu. Allah gafuru Rahimdir.

Aklı selim olmayan, kalbi selim olmaz. Zevki selim de olmaz!

Güçlü konuşursan, vurma gücüne başvurmazsın. İlahi kuvvetle konuşan, ihya eder.

Allah’ı bilmezsek hiçbir şey bilmeyiz. Alim olan Allah’ın yarattığı her şey, ilmidir.

Neden benim kitabıma uyacaksın ki, Allah’ın kitabına uy! Sen kitabullah’sın ey dil! (gönül)

İstişare etmeyenler, firavunluk taşıyanlardır. Benim sormaya, öğrenmeye ihtiyacım yok der.

Akla kilit vurulmaz! El Meliki düşünmeden edemez, teklik yaradana, çokluk yaratılmışa aittir.

Baba ile olmak, anlasanız sizin için altın değerindedir. Çünkü o kendinden değil, Allah’tan bahis eder.

Allah’ın sıfatlarının tecelli etmesi için, insan olması lazımdır. Melik, Rab; ilah maddeden maksada.

İnsan önce ben diyecek ki, Yarabbi sensin desin, yani ben değil, Sensin desin. Bende kalan, bencildir.

Allah vekil demen; bütün varlığını, hareketini ve davranışını Allah’a, O’nun vekilliğine bırakmaktır, Allah’ a bırakan, emindir.

Tüm varlık, Allah’ın fiilidir. Bütün varlıktaki hareket, Allah’ın fiilinden gelir. Allah yarattığına kefildir. Allah vekildir. Söyle!

El- Vekil!

Avukat seçeceksen, El- Vekil olan Allah’ı seç. Allah’ a talep, Allah’tan kula icabet.

İnsandaki hüküm ve mülk, Allah’tan bize muvakkaten verilmiştir. Vahi yasalara tabidir.

Her insan, kendi şahsına, münhasır bir değişiklikte yaratılmıştır. Bu da Allah içindir. Allah’ı herkes kendi yaradılışı itibari ile anlar.

Faili mutlak, Allah’tır. Her şey, O’nun fiiline bağlıdır. O oku sen değil, Allah attı.

Yarabbi, kalbimizi eserden müessise bağla! Aklımızı, tevhide bağla! Terbiye, terbiye ediciden gelir.

İstişare, ödünç almadır. Sevginin hakkına varmak istiyorsan, engelleri kaldır, sevginin zirvesinde, Allah vardır.

Havfu reca, adap ya Hu; Allah’ın kulu olma yoludur, idrakidir. Doğum Rububiyete, ölüm uluhuyete döner.

Zel Celali vel ikram, müthiş sevgidir, hayranlıktır, varlıktır. Her şeyi kuşatan sevgide mutmain vardır. Ancak sevgi tatmin eder.

Allah, ekremi alem Rab’tır. Allah’ın yarattığından değil, seni yaratan Allah’tan iste! Allah lütufkârdır. Allah ganidir.

Yaradanın maksadını bilmek için oku! İkra, bismi Rabbi Hakla!. Allah insanı, sevgiden yarattı. Her şeyi de, sevdiği insan için yarattı.

Okumak, bilmek, Allah’la Allah’ın keremi ile okumak! Her halükarda okumak, parçalardan bütünü gör! Bütün Allah’tır. Kesrette Vahdeti gör.

Allah, alimdir. Muallim, öğrendiğini öğretendir. Hidayet hak edene verilir. Allah Kerimdir.

Akıl öğrenme ve öğretme husus ile yaratılmıştır. Yaratan Allah’a kul ol! Yaratığa değil. Yüce Allah’a kul olduğun için yücesin.