Allah’ın rahmeti varlığı yaratmıştır. Sevgi bundan gelmiştir. Varlık Rahmaniyet’ in içindeki tohumdan neşet etmiştir.

Alem, Dünya, Esmaül Hüsnanın tezahurudur. Allah için, dünya ve ahiret birdir.

Doksan dozkuz esma içinde yalnız Rahman, Allah gibi kullanılır. Allah’ın Vedud esması, kaşılıksız sevgi demektir.

Allah insanı alakadan, sevgiden yaratmıştır. Sevgiyi şiar edin sev, sevil, mutlu ol! Allah zulmetmez. Onu bilmemek iradesiz olmak, zevaldir, zulme açıktır.

İlahi azap Allah’ın Rahmetiyle oluşur. Çalışma; mücadele, insana şart oldu. Çalışma, ibadettir, Allah’ın rahmetini anlamaktır.

Allah ile kul arasındaki ilişki, çok mühimdir. İlla kul olmak, sabırlı ve hoşgörülü olmaktır.

Allah’ın lütfu, her şeyde görünür; görene!  O zaman, Allah’ın nefesi ile şer olur mu?

Rahman, Allah’ın zatına dönüktür; Rahim, kuluna dönüktür ve fiilidir.

Allah’la daima sohbet et, Allah’la ol! Yaratılmışlığın hikmetine var! Neden yaratılmış olduğunu anla!

Allah kullarına akıl, kabiliyet anlayış ve zaruri bilgiler vermiştir. Allah’ın kullarına hidayet vermesi onu mutlu kılması, onun talebine yardım etmesi, işlerinde muvaffak kılması ve ahiretine kavuşmasıdır.

Teşekkür Allah’ın verdiği beş duyguyu güzel ve yerinde kullanmaktır. Rab terbiye eder. Dünya hayatı kısır, Beka alemi kısır değil. Her türlü isteğe açıktır.

Allah’ın hakkı O’na şirk koşmamaktır, O’na yönelmektir. Salih amel işlemektir. Cehennem, cennete girememek, cenneti yaşamamaktır.

Beş duygunun merkezi, vicdandır. Rahmanidir, Allah vergisidir.

Muhsinler, salih amelleri en iyi anlarlar, iyilik yaparlar.

Muttakiler, Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. Huzur içindedirler.

Elindeki varlık ve mülkün muvakkat sahibi olduğunu anlamayan, firavunlaşır.

Ben idraki Rahmanidir, bencillik şeytanidir. Bencil olan ötekini aşağılar.

Kendi bedenine malik olmayan insan, başka şeylere nasıl malik olabilir.

Adam eli ile etmiş, dili ile tevbe ediyor. Eli ile yaptığı günahı, yine eli ile doğruya sevaba çevirmesi; tövbe etmesi lazımdır.

Sana saldırana sen saldırma! Ayağını ısıran köpeğin sen de onun ayağını ısırır mısın?

Hiçbir şey, amaçsız yaratılmamıştır. Anne sütü besler, korur, tedavi eder, bebek ilk önce böyle bir şeyle yemeğe başlamalıdır.

Göğü yedi tabaka yaratan Allah, insanı da tabaka tabaka yaratmıştır.

Cennet, Rahman ve Rahim olan mekânsız alemdir. Cehennem, Rahman ve Rahimin olduğu mekandır, Alemdir.

Allah’ ım, Sen yarattığın hayata müdahilsin! Senin verdiğin aklı kullanıyorum. Desteğin bana verdiğin güçle, bu işi yapıyorum.

Allah Rahman’dır. Sana neden gazap etti. Rahman rahmet eder. Allah’ın rahmetini burada gör, ahirette gör. Yarabbi ben kötülük yapacaksam, beni çocukken al demek dahi yanlıştır.

Kendinin denetimini, Allah’ın emrine ver, kurtul, Elhamdülillah!

Allah sıratı müstakimdedir. Sen de sıratı müstakimde ol yani dosdoğru yolda ol, yamuk olma!

Allah yarattığını kullanmazsa, şer olur. Yılanı öldürürsen, topraktan hasıl olan her şey zehirli olur. Yılan topraktaki zehri, bünyesine alır. Toprak, zehirden kurtulur.

Allah’a inanıp onu uzakta görenler, araya aracılar koyarlar. Halbuki Allah insana şah damarından yakındır.

Allah’ı sevmek, O’nu idrak haline gelmek; dünyada isteğine kavuşmuş demektir. O zaman Allah’ın tecellisini görüp mutlu olmaktır.