İnsanın asıl öz hakikatına yolculuğu sırasında kurduğu ilişkiler, çok önemlidir. Kimlerle beraber olduğumuz ve kimleri muhatap seçtiğimiz, yükselmemizi belirliyor. En önemli faktör insanlardır.

Sohbet sofrasında değerli kelimelerle, gönül beslenir. Gönül tarlasına, kelime tohumları ekilir. Yeni fidanlar, yeşillenir. Çöl, mezraya döner.

Süphan Allah; varlıklar Allah’ın adına hareket ederler; bu yüzden secde halindedirler. O’nun şanını yüceltirler.

Esmaül Hüsna, salih amel, salih insanlar!

Allah dendiği zaman içi titrer ve kalbi ürperirse, Allah demiştir.

Bilgi, esmadır. Esmadan, müsemma bilinir; bu insanın fıtratındandır. Sonu varsa, başı da vardır. Sıkıntı, insanın içinin Allah’tan kaçmasıdır.

Ben nefsi, bende kalmayıp ta sen derse, makbul kul olur; Maksadullah’a varmıştır; Allah haşa, devre dışı kalmamıştır.

Sığınacağın zat, beni yaratandır!

Varı tam manası ile kavrayamayan, Sana nasıl varır Ya Rabbi!

Allah insana değer verdi. İnsan anlamadı, yani Allah’tan mahrum kaldı.

İnsan mal mülk sebebiyle değil, esastan yani özden değerlidir.

Beşer hidayete erince, Adem olur. Allah’ın zatından bahsedilir. İnsanın ahlakından, idrakinden, vicdanından bahsedilir.

O’nunla bakan, Onu görür. O’nunla işiten, O’nu iştir. O’nunla koku alan, O’nu koklar. O’nunla tadan O’nu tadar. O’nunla dokunan O’na dokunur.

Allah’ın nuru ile bakmak, O’nun bak dediği yerden bakmaktır. Feraset sahibi insanlar, böyle bakar.

Akla mükemmel geliyorsa, o Allah’ın mükemmel oluşundan gelir. Allah mükemmel; biz eksiğiz, noksanız.

İçi boş herhangi bir meziyet sahibi olmamışların dilinden, yalan dökülür. Bunu bahanelerle kapatmağa çalışır. Böylece hayatta, asla doğruluk zevki alamaz!

Verirse Allah verir, alırsa Allah alır! Alması hoş, vermesi hoş, dünyasında dervişi de hoş!

Hayatın yükü, herkesin kendi yaşantısı içinde oluşur ve taşınır.

Bu kadar insan varken, bu neden benim başıma geldi dersin. Görüyorsun ya, bu gelenler senin başına gelir. Baş, idare ve çekip çevirme merkezidir; yani musibetler, aklını, izanını kullanmayanın başına gelir. Onun için sana geldi. Yani sana gelen musibetler, senden sanadır.  Mesuliyet yüklen! Allah’ı unutma! O’ndan ümidi kesme!

Bela kuldan gelir. Hak, güçlünün değil, haklınındır. Zalim değil, mazlum ol! Allah, güçten hayırlıdır.

Bela, belimize vardır. Elhamdülillah diyen, her şeye hamdü sena eder. Allah’ın insana verdiği ödül, cennettir.

Cehennemde günah yanar, kul yanmaz. Cehennemdeki ateşi de biz yakarız. Allah’tan mahrum kalmak insana cehennemdir.

Külfete sabreden, nimete gark olurlar ve eğitilirler, kamil kişi olurlar. Yaşamanın amacı da budur.

Tabiatı bilip ilahi sisteme uyup aşırı gitmezsen, din lüzumsuz; spor lüzumsuz; ilaç lüzumsuzdur.

Kayıtlı insan, sınırsız Allah hakkında nasıl konuşur!

Kendinin sonlu olduğunu bilen, Allah’ın sonsuzluğunu bilir ve Allah hakkında bilmediğini konuşmaz.

Allah hakkında konuşmak için, Allah’ın müsaade etmesi; ona yol göstermesi; ona hidayet etmesi lazımdır.

Esere hayran olan, eseri yapana hayran olur. Ademin yazısı, onun alnında yazılıdır. (alın yazısı).

Yoktan varlığı çıkaran, Allah’a sığınırız! Kulli şeyin dilini alan, Allah’tan okusun!

İnsan, dışa vurmuş veya dışa vurmamış hatalardan; Allah hakkında sui zanda bulunur.

En kötü zan, Allah hakkında olan zandır. İlmi Billah’ tan mahrum olanlar, böyle zanda bulunan cahillerdir.

Züleyha sarayda mahpus, Yusuf zindanda hür. Delil, gömleğin arkadan yırtılmasıdır.

Baş, ayaklar üstündedir. Mana, kelam üstündedir. Halik, mahluk üstündedir.

Bedenin hakkı dünyada kalmaktır. Varlığın hakkını vermek, Allah’ın hakkını vermeğe gider. Hakkını ver sabret! Salih kullardan ol!

Allah’ın varlığına şahit, insandır. Zaten her şeyin varlığı, Allah’ı söyler. Mahluk, Halik tarafından halk edildi.

Şeytan, insanın zıddıdır. İkisi de Allah’ın kuludur. Yegane zıtsız varlık, Allah’tır. Varlık Allah’tır. Allah mükemmel, insan eksiktir. Yol da, sıratı müstakimdir.

Varlığı inkar etmezsen, Allah’a iman etmezsin. La inkar, illa ikrardır.

Ana dedim, aldı

Baba dedim, aldı

Ne dedimse, aldı

Allah dedim, onu almadı.

Çünkü O kendisi idi.

Allah ile arana ne korsan, o şirktir.

Allah, yarattığı kulunu olduğu gibi bırakmaz. Daima onun üzerindedir.

Allah’ tan terbiye ol! Allah’ın alakasını insan üzerinde görürsün.

Zamana, şöhrete teslim olan; Allah’a teslim olmamıştır.

Allah’a teslim olanlar; zaman şöhretini teslim almışlardır.