Neden Kadir, neden gecede?..

Allah’ın verdiği maddi ve manevi varlığının kadrini bilmek…

Allah, esması ile bezediği bu âleme seni taş, toprak, nebatat, hayvanat zümresinden değil,

eşref-i mahlûkat olarak, yani yüce zümreden yaratmış; sıhhat, afiyet vermiş.

Bunun kadrini bilmek.

Senin, Yaratan’a şükran borcun olmasa da, idrakini arttırmak, iki âlemi insanca yaşama imkânına sahip olma gecesi…

Bu gece, senin yaşadığın ayların bin ayından daha hayırlıdır sana.

Gece mi?

Gece; güne perde çeken, günlük mutat yaşantından halvete çeken, gösterişsiz tefekküre çeken, suret varlığından nihan olan, manadan yana çeken gece…

Bu geceden nasibini kesersen, hasta olup da acı çeker, gecenin kaç saat olduğunu anlarsın.

Mutlu, sen Kadir’de, Bayram’da hoş görülü ol.  Allah sana nafî, Allah sana kâfidir. Kadir’de dergâhı, Bayram’da evini aç yeter.

Mutlu, ‘mürit’ dedin binde biri buldun. Biri de ‘mürşit’ dedi, o da binde biri buldu.