Kalbî zikir, kalbe huzur verir.

Kalp kıranın, kalbi kırılır. Ne kadar olası bir şeydir bu, ama anlayan yok!

Kalpler ancak, zikretmekle huzur bulurlar. Çünkü zikir maksadullahtır.

Zikret ki zikredeyim!

Zikir Allah’la olmak alışkanlığını, hazırlar. Ehli zikir hiçbir yerde yalnız değildir. O her zaman ve her halükârda Allah’la olma alışkanlığa sahiptir.  Allah bütün yaratıklarına karşı, Rahman ve Rahimdir.

Onunla olma idrakine sahip olanlara daha çok merhametlidir!

Her şeyimle senin olayım!

Allah’ın dili, gözü, burnu, alıp veren eli, ağzının tadı olayım! (Bana seni gerek!)

Beni Sana götüren ve yaklaştıran hiçbir şey mühim değildir. Bunların ötesinde sana varmağa ancak sabır gerek, sabrımı arttır ya Rabbi!

Allah, doğurmamıştır, doğurulmamıştır! El Ahed’dir, El Vahid’dir

Ahed isme, Vahit fiile dönüktür. Ahed, parçalanmaz. Zuhuru parçalanmış görünür.

Vahid, tekte ısrardır.

 

Sebep Allah

Gaye Allah

Hemen Allah

Hemen Allah

 

Veciz sözler

Kendisini yeren kimse, kendisini öven kimsedir.

Dost olan gücenmez. Siz mücahit, ben şehit.

Sekizi görmeyen bir kişi, yediyi en büyük sayar.

Elhamdülillah başım var ki başım ağrıyor.

İhtiyaç mala düşkünlükten gelir. Müstağni; ihtiyaç duymama duygusu

Servete sahip ol, ama ona ait olma. Malın malı olmaktan Allah bizi korusun!

Öğrenmek, zordur. Kolay bilgisizliğe razıdır. Ama bilenle, bilmeyen bir mi? Elbette bir değildir.

Siz gelir, beni huyumdan dolayı methi sena edersiniz. Ama bu nefsimi bildiğim için, onu hep kınayıcı oldum.

Hakkı batıldan ayırıcı keskin bir bakışa sahip olmadığın için, göremiyorsun.

Ganimetin peşinde gidenler

Hakikatin peşinde gidenler

Adaletin mi, zulmün mü peşindeler?

Hikmet; bilme, anlama, derinlemesine anlayış ve kavrayış manalarını taşır.

Bundan öteye, Halik’in mahlûktaki sırrını anlama kabiliyetini içerir ve Hikmeti Allah sevdiği kullarına verir.