Yağmurun kuru toprağa düşüp de orayı çayır çimene, cennete çevirdiği gibi, ilham da vahiy de kuru gönüllere inen yağmur gibidir.

İlham ve Vahiy; perde arkasında, Allah’ ın konuşmasıdır. Asıl, tabiat kavramıdır. Allah, sebeplerle; sebepler düzeni ile mahlukla temastadır. Madde manayı, mana maddeyi söyler. Ele, ayağa zincir vurulabilir, gönle asla! Ama kim gönülden hatırlar? Yalana riyaya bulaşan,  nefsin emrindeki zavallıdır. Allah tevazu göstereni yüceltir. Gücün yüceltildiği yerde kayıp olur, zarar olur. Değerler, insanı yerinde tutar.

Şiddet; zayıflıktır, zevaldir, kayıptır. Güç ve kuvvet Allah’a aittir. Güçlü olmak istiyorsan, Allah ile güçlen! O, El Kavi’ dir. Gücün önünde eğiliyorsan; Allah güçlüdür, Allah’ ın önünde eğil! El Kavi, Allah’ tır. Allah’ a kul ol! Ne güzeldir O’ na kul olmak!

Korkak olma ama kork, yani tedbirli ol! Tam koruma Allah’ a aittir. Allah korur. O Hafız’ dır. Sistemi korumak için, Halik sınırlar koymuştur.  Dünyaya, kainata, bilhassa insana sınır koymuştur.

Ayn; Hakikattir, Birdir, gerçektir. Gayrı ise arızidir, çokluktan çeşitliliktir.

Adil hüküm, husumeti kaldırır. İnsan dinamiktir; kötülük de, iyilik de ondandır. İnsan sorun çıkarabilir de, sorunları kaldırabilir de. İnsan, insanın sorunudur. Çözemezsen Allah çözer, O Fettah’ tır, O’ ndan dile! Fettah olan Allah’ ın feth edemediği bir şey yoktur. Sen, Fatiha suresine bak! Hayırlar feth olsun, şerler def olsun! Feth; açan, kapıları açan, gözün gönlün açılması, fetih. El Fettah.

Acı çeken, öğreniyor demektir. Hüzünlünün yüzüne, Allah şefaat eder. Mahluk Halik’ in maksadına baksın, huzur bulur.

An sabit değildir. Onu mutlaklaştırmak, doğru değildir. Geçici olalım, kalıcı olmayalım. Zaten bu alem bir köprüdür. Bu köprüde avantaj vardır, zıtlar vardır, kötülük arızidir; sabredelim! Arkadaş, eş, dost vardır. Hatır, gönül vardır. Hal içre, hal vardır. Yar, yardımcı vardır. Yarin kimdir, bilir misin? Ya sen kimsin bilir misin? Bilenle bilmeyen bir mi?

Mühimsediğim bir noktayı ele aldım, oraya kavuşamadığım için hasretteyim. Seni yakından da, uzaktan da izliyorum, seni seviyorum. Allah’ tan gelen sevgiyi de seviyorum. Bu dünyada sevgi olmazsa, çok sıkıcı! Yar ve yardımcımız, Allah’ tır. Allah kefil, Allah Şafi, Allah Nafi, Allah Kafi diyorsun da, niye başka yerlerde arıyorsun? O şeytandandır.

’Eş’’ lik vardır, eşitlik yoktur. Biri erkek, diğeri kadındır. Birbirlerine tıpa tıp eşit olamazlar, birbirlerine eş olabilirler. Zevkte, sevgide, ilimde, görgüde yakınlık ve benzerlik olursa, eşlerin beraberliği mülayim sürer.

Allah Kefildir. İnanmak var, O Allah’ a inan! El Kefil: Yemin ederseniz, Allah’ın adını anarak bir iş yaparsanız, o yeminden dönmeyin! O Kefildir. Ne olursa olsun, O Âlâ’ dır. Sabret, dönme! Alı görüp ala, şalı görüp şala dönenlerden, döneklerden olma! Farkı fark et!

Sonsuz güç, Allah’ ındır. Gücünü sorumlu, mükemmel, fevkalade kullanır. O Fettullah’ tır. Halk ettiği varlığa kefildir. Böyle Aziz olan Allah’ ın yarattığı kul nasıldır? Veliden şaki, şakiden veli doğar. Kul Allah değil; kusurludur, haddini bilmez.

Kul eksik, noksan, hatalıdır, hatasız, mükemmel olan Allah’ tır. Allah gibi olmak kulun haddi değildir. Kul zevaldedir ölür, Allah ölmez; esas kurban olmak, ölmektir. Allah’ a yaklaştıran her şey, kurbandır. Allah ile aradakini kaldır! Gerek fitne gerek başka bir şey; sevgi, muhabbet dahi olsa ,aradan kaldır!

El Mursil; peygamberleri ve ehli idrak zümresini gönderendir.

Güneş, eşyayı aydınlatır. İnsanı, ruhu ve kimyası aydınlatır.

Allah ‘’Ol’’ dedi, varlık olmaya başladı. Başlayan ve oluşan bu varlığa bir kural, ölçü, mizan koydu. Allah, El- Bedi’ dir. Yaradılıştaki mükemmellik, düzen, sanat; onu yaratan Allah’ tandır; O’ nu söyler; O’ nu gösterir. Gören idrak sahibidir.

 

Bilmiyorum, bildiğimi bilmiyorum

Sevmiyorum, sevdiğimi bilmiyorum

Bilmiyorum, ne halde olduğumu bilmiyorum

Bileceğimi de asla bilmiyorum.

MRM