En üstün korku, Allah korkusudur. Bu da onun sevgisini kayıptan korkmaktır.

 

Fiziksel icatlar insanı rahatlatıyor ama beyni tembelleştiriyor, bedeni bozuyor.

Allah’a ismi ancak Allah verir.Kendisine isim vermek kendisine aittir. Sana nasıl isim olur Allah’ım, Senin esman Müsemmadan gelir.

Allah’ın esması ile yani sıfatı ilahi ile sıfatlanmak, ahlaklanmak insanı kamil eder. Latif ol, latifden haber al. Kullanılan irade, idraki arttırır.

Marifetullah, Allah bilgisidir. Esma müsemmayı söyler, eser müessiri söyler, Hülasa, her şey Allah’ı söyler.

Kalpazanlar sahte para basarlar. Din kalpazanları, sahte din vazederler, Allah ile insanı kandırırlar. Cennet cehennem korkusu ile insanları kullanırlar.

En üstün korku, Allah korkusudur. Bu da onun sevgisini kayıptan korkmaktır.

Kızmak, bağırmak acizliktir. Acizlik, sevgi mahrumiyetinden gelir.

Allah kuluna yardım ederse, ona karşı gelen olamaz. Allah’ın yardımının taahkuku için insanın da kendine yardımcı olması lazımdır.

İnsanlar ölür, insanlar tükenir, ilim yaşar, bilgi yaşar. Hatta bilgi baki, insan fanidir. Çünkü Alim-i Mutlak Allah’tır.

Varlıkta hiçbir şey yoktur ki, onu tesbih etmesin. Varlık onun adına hareket eder. Senin adın da nefsin de zikirdir.

Aklımızı Allah’a verirsek, Allah bizi aklıselim sahibi yapar. Her şey Allah’ın adına hareket eder.

Mazlumun gücü zalimin gücünden fazladır. Mazluma Allah yardım eder. Zalimin zulmü ona döner, kendine zulüm eder.

Allah yarattı, yarattığına yükledi. Ademe idrak verdi. Bu yüzden insanı, başı boş bırakmamalı.

Acizliğini bil! Yarabbi de ona sığın!

En yüksek yerin olan başımı, en aşağı yer olan yere koyarım. Yüceler yücesi Allah yanında her şey Allah adına tekrar eder.

Kalabalık beni sıkar, bana zarar verir diyorsan, nefsanidir. Korkarım, belki benim onlara zararım olur diyorsan kemal yolundasın.

Kendisini öven ve mübalağa eden, yalana kaçar. En iyisi Allah’ın yerine koyduğudur. Yani her şey yerindedir. Kul Allah’a yer tazim edemez. Allah zamandan münehzehtir. Allah’ın mekanı hüküm mekanıdır. O, hükmeder, her şeye kadirdir.

Bir işe giren “Yarabbi işimi kolaylaştır, yolumu asan eyle” desin! El ala yüksek, esfel alçak, süfli aşağı demek.

Geldiğin yeri unutma! Gideceğin yer de orasıdır. Allah ölümsüz bir varlık, insan ölümlü bir varlıktır. Allah’tan başka ilah yoktur.

Cehennem cennete varamamaktır. Farklılığı üstünlük zannetmek, asabiyettir. İrtica cahiliyeye dönmektir.

Allah öğrenilir ama asla tanınamaz. Allah hiçbir şeyi yersiz yaratmaz. Her şey yerli yerindedir. Hiçbir insan bu dünyada hancı değil, yolcudur.

Yolculuğun menzili, maksuda erişmedir.

Hakikate varmak, sözle olmaz. Mesai ile olur. İnsan ölür, eseri kalır. Faydalı işler yapanlar, faydasız işler yapanlar da belli olur. Faydalı işler yapanlar, bilgi sahibidirler.

Yarabbi, hoşgörümü arttır. Kul sınırsız günah işler, Allah da sınırsız af eder.

Hayatını, ömrünü, zayi etsen de Allah’tan ümit kesme!

Bağışlamayan, bağışlanmaz. Allah bağışlar. Bağışladığını ezmez. Allah el Halim’dir.

Estağfirullah, El-Azim, El- Kerim, Ya Yarabbi! Kötülüğümden de, iyiliğimden de sana sığınırım. Estağfirullah, der avfu mağfiretine sığınırım.

Allah’ın olmadığı bir mekan var mıdır? Sen neredeysen ben oradayım. Allah’ın güzel fiilleri vardır.

Tevhid ehli görür ki; sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler paylaşıldıkça azalır. Az çoğa koşar.

İnsanın sevinçli anları olabileceği gibi, üzüntülü anlarının da olması, hayatın bir parçasıdır. Hayatı öğrenmeyen ölümü hiç öğrenemez. Halbuki, ölü ve diriyi bilen Allah’ı bilir.

 

Nihanı ayan eden, ayanı nihan eden Sensin Yarabbi. Görmezdin görür oldun. Seni bilmezdin, bilir oldun. Ölüydün diri oldun, artık ölmezsin.

Ey ben oku! Nefsini oku! Allah yarattığına şahittir. Onu inkar edeni sevmez. Allah habirdir. Allah’tan bahsedilince ben zevkle diri olduğumu anlıyorum.

Küfür kayıba, gayb gayba delalet eder.Fıtrattaki vicdan üzere, Allah’lanmştır. Bilinen değil, bilimdir. İlim ilmektir, ilim kendin bilmektir.

Eserin ihtişamından, müessisi göremez oldu. Göz cehennemi de göremez. Bu yüzden Allah göze sınır koymuştur, sınırsız göz gördüğüne tahammül edemez.