Bedende kalma, ruha var!

Rabbinle bilişe bilişe O’nunla ol; Huzur bul!

Öğrenme ve öğretme mucizedir, ilahidir. Her şey kitaptır, sen talebesin. Öğrenmek, isteyen soru sorar, neden der. İnsanın öğrenme yeteneği, üstün ve huzurludur.

Asıl yaratanı bilmek, öğrenmek, sebeplerden müsebbibi bilmek lazımdır.

İnsan, Allah’tan başka kimseye kul olmamalıdır. Allah’ın hakkını vermelidir. Allah kendinden başka kimseye şahit olmaz. (Şehidallahu la ilahe illallah).

 

Tecelli-i ilâhi;

Tecelli, yansıma demektir yani esmanın yansımasıdır. Allah’ın en güzel isimleri; hayatı en güzel yapan, Allah’ın lütfunun detaylarıdır. İnsan yüce yaratıktır ve insanların her biri, başka bir tecelliyle hayat sürer. Esma-ül Hüsna, kendini bilme yoludur. Beş duygunun ötesindedir. Filin kulağı, köpeğin burnu gibi beş duygu hayvanda daha kuvvetlidir.

El Bari kusursuz ilk örnekler yaratan.

Halik yaratır; Bari ilk örneksiz yaratır; Musavvir süsler.

Her şey; Yaratanı, Halik’i, Bari’yi, Musavvir’i söyler.

 

El Kuddus; mutlak kutsal olan yalnız Allah’tır ve zıddı yoktur.

Hiçbir yer, mukaddes değildir. Ancak insanın emeği mukaddestir.

Müheymin otorite, Kur’an muheymindir.

El Cebbar; varlığı onaran, tamir eden, varlığı yaradılışa mecbur eden, Ceberut demektir.

Allah Cebbar oldukça, cebri onun emrindedir; ama kul cebbar olunca zorbadır. Tekâmül, Allah’ın kanunudur. Sırrı ise Cebbar olan Allah’ın esmasıdır. Kibirli, katiyen tekâmül edemez, huzursuzdur, yalnızdır, sevimsizdir. Tekebbür yani böbürlenmek, Allah’a aittir.

Güneşin secde edişi; onun doğuşu ve batışıdır. İnsanın asıl secdesi ise onun doğuşu ve ölüşüdür. Değişmek ve gelişmek, Allah’ın Cebbar esması icabıdır. Canlıya ruh üflenince insan oldu. Yani, insan idrakli, akıllı ve vicdanlı oldu. Bu Allah’ın Cebbar esmasının lütfudur. Saf akıl tecrübe ile idrakli akıl olur. Batıda akıl ölçüdür, İslâmda ise akıl bağdır!

Günahında ısrar etme, tövbe edip günahından dön! Özeleştiri tövbedir.

Özgürlük Allah’a teslimiyettir!

El Kayyum; ayakta tutan demektir.

El Hasib Allah’ın hesabı yücedir; ince ve hassastır. Toplumsal huzur, bu hesaptan gelir.

Es Selâm, mutluluğun kaynağı Allah’tır. Her şey, hayırlara vesiledir. Razı olmak, Allah’ı anlamaktır.

El Mümin, El Müheymin, muminin kaynağı Allah’tır, sonsuzca, emin olunandır. O mümin olan Allah, sana iman verdi. İman; güvendir, Allah’a güvendir. İman, Allah’tan emir alma halidir.

Allah insanı, yeryüzüne halife kıldı. Allah’a iman, sadakatli olmalı.

Facir dinden çıkarılandır.

 

Kuran, yaratan ve yaratılan der. Vahdet-i vücut ise tek diyor.

Biz Allah içiniz, yine O’na döneceğiz.

Ölümü yaratan Allah’a hamdü sena etmek, kemal işidir.

İyi düşünceleri başa koymak yerine, kötü düşünceleri başa koyanlar ziyandadır. Sui zan haramdır. Zannı iman etmek, yanlıştır.

Pavlus, Hz İsa zamanında ona düşmandı. Hz. İsa ölünce onu tanrılaştırdı.

Allah’ı görmeyi istemek, O’nu madde etmeğe kalkmaktır.

Ruh ne dişidir, ne de erkek.

Madde değil, mana faiktir, üstündür. Doğuştan üstünlük yoktur, Ölçüde üstünlük yoktur.

Nur, fizik âlemindeki ışık gibi değildir, ona misaldir.  Fizik ışığın, mor ötesi ışınları vardır. Bu gözle görülmez. Bütün varlıkta “la ilahe illallah” remz edilmiştir.

 

Kurban!

Varlık hiyerarşisi için, kurban keseriz öyle olmasaydı insan kesilirdi. Zaten insan da zamanı gelince, mutlaka kurban olacaktır.

Kurban olayının aslı, Hz İbrahim ve İsmail olayını asrımıza, şu ana çekmektir. Gelin hali bir olun! Kaç kurban oldu, ama İsmail ölümsüz olmadı. Herkes, kendi yerine ölür. Halil olma muhabbettir. Aşıkın hali, canını canana vermektir. Hz. İbrahim’e selam olsun. Hz İbrahim, ebul evliyadır.

 

Veciz sözler:

Cehalet saadettir dedi Konfüçyüs.

Âdem kelimesi, tür olarak ta kullanılır.

Beş duyumuzla müşahede ettiğimiz bu maddi âleme, görülen âlem; beş duyumuzun ötesindeki varlıklara ise Gayb âlemi denir.

Ayanı sabite; varlığın sabit çekirdekleridir.

Kuantum fiziği, varlığın nefes alışıdır; ortaya çıkışı ve kayboluşudur.

Hissetmek, düşünmek, insandaki oluşlardır.

Kadın ve erkek, birbirine zıttır demek de var, asıl olan, iki yarımın bir olmasıdır.

O kendine çok inandığı için, başkasına inanmaz. O’ndaki ilahi tasarrufu göremez. İnsan eksiktir. Allah mükemmeldir.

Hakikatle sorunu olanın, takıntısı vardır.

Ömürlerini, tezgâh ve yalan üzerine kuranların ömürleri boş geçer. Projeleri havadır.

Dergâha yöneldim, Senin sohbetini dinlemeye geldim.

Tekrar bizi sağ salim evimize ulaştıran Allah’a, hamdü sena olsun!

Ben aynı haleti ruhu paylaşanlarla, beraber olmayı tercih ediyorum. Allah anıldığı zaman, O’nu ananların kalpleri titrer. Ben kalbi olanlarla olmayı seviyorum.

Yarabbi, hükmün geçerlidir. Beni sabredenlerden eyle!