Allah’la dost olmak!

Allah senin dostun olunca, âlem sana dost olur. Cennet, onun içinde olmuştur. Veli, Allah’ın dostudur. Onun için veli, cennetliktir.  Herhangi bir durum karşısında, Allah ne der, diye düşünmek mühimdir. ‘Filan ne der’, diye düşünmek bir şey değildir. Allah’la dost olmak onun sevgi ve rızasını kazanmaktır.

Dostluk kuramayan, insan olamamış demektir. Ünsiyet, insanın dostluk kurmasıdır. İnsanın, Allah’ın dostluğuna ihtiyacı vardır. Hakiki dost Allah’tır.  Allah’ı hakkıyla anlayan, başka aracı istemez. Her şey, dile gelir ona Allah’ı söyler. Her şeyin mülkü, Allah’a aittir. Varisi de odur.

Allah la dost olmak için, Allah dostları ile olmalısın. Sadıklarla beraber olmalısın. Allah’a dost olmayanları, dost edinmeyin. Mevlana, hakiki dost demektir. Allah’ı dost edin ki âlem senin dostun olsun. Hz. Celalettin Rumi’ye Mevlana denmesi ona tazim, saygı için denmiştir.

“Mevlâm aşkını ver bana, hayranın olayım Senin” demek, Allah içindir.

Oku emri, sathi değil öz’ ünden, ruh’ undan okudur.

Allah’ın öldürmesi, diriltmedir. Hz. İsa’nın diriltmesi, uyandırmadır.  Hz İsa’nın ölüyü diriltmesi, kompresöre bağlayıp diriltme değil, manen diriltmedir. Ölü gönlü uyandırmadır. Hz İsa’nın “ Dileyin verilecektir, arayın bulacaksınız demesi insanlığa bir lütuf bir öneridir. Bunun içindir ki onun ümmeti, insanca yaşamak için aramış, bulmuş ve icat etmişlerdir.

Allah, muhteşemdir. Yarattığı her şey, mucizedir. Allah, sınırsız yaratır ve mesuliyet taşır. Gerçek mucize, kâinattır. İnsanın yaptığı şarlatanlıktır, ilizyonisliktir.

Vahiy, ölülere değil diriyedir. Vahiy, ihya ve irşat eder. Vahi; hassas insanlara his ve ilham olarak, Nebilere kelâm olarak gelir! Her şeyin, bir sonu vardır. Allah, sınırsızdır.

Bazıları dua ediyorum derken, Allaha din, iman merhamet, inayet öğretmeğe kalkarlar. Allah’tan emin olmanız da, korkmanız da ibadettir.

Asıl nankör, hakikate nankör olanlardır.

Esma-ül Hüsna, fiilidir, ezkâri (hayali) değildir.

Âlemde, yaratılmışların içinde insanın yüceltilmiş olması; Allah’ın insana şah damarından yakın olduğundandır. Allah’ın övdüğünü över, yerdiğini yerersin. O’nun yermediğini yermeyin!

Allah insanı yeryüzüne kalfa yapmıştır ki, yeryüzünü imar etsin.

Eşrefi mahlûkat olan insan, bir mikropla yatağa düşer ölür.

Kendinden evvel gelenlerin ilmini tekrar edenler, âlim değillerdir. Yenilik, yeni ilim sergileyenler, âlimdir. Dilde sözde kalan ilim, akli ve naklidir. Ehemmiyeti yoktur. Fiili değildir.

Teke indirip ben demeyin! Tek olan Allah’tır. Ahed, Allah’tır; mahlûk fanidir; Allah Bakidir.

Tabiata tertemiz sade gözle bakan müşahede ederse, Allah’ın yüceliğini, onun eserinden görür.

Ben biterken, Sen bana yetişir ve yetersin, Ya Rabbim!

El Kâfi, Allah kuluna yetmez mi ki başka yardımcılar ararsınız? Kim biliyor? Allah biliyor. Allah yeter, Allah kâfidir.

Feth, Fatiha; insan iradeyi fethetsin, madde insanı fethetmesin! En mühim feth, gönüller fethidir. Allah da gönülde görülür.

Bir adam, fevkalade ikna sahibi olsa, bir gurubu ikna etse, içlerinden en az bir kişi ikna olmaz. Tamamı ona ait değildir. Allahın kulu, Allah’ındır. Fethi mümin, gönlün fethidir. Bu da Allah’ın kuluna verdiği lütuftur.

Bir ülke iki türlü fethedilir. Biri silahla, biri de gönülle, sevgiyle, muhabbetle, fethetmek. El Fatiha Allah’ın fethidir.

İnsanın insana şeytanlığını, bu asırda sergileyen tatbiki olay; bankacılıktır; borçlandırmaktır; nefsanî tuzak için helak etmektir.

El Fettah olan Allah, tufan ve tusunami ile maddi âlemi açar ve kapar, faydalıdır.

Kâinat, Allah’ın kudret elindedir. Allah, Kadir ve Muktedirdir. Allah, Fettah’tır açar ve kapar. Allah, hem afaka, hem de enfüse kanun koymuştur.

Cansız âlem dediğimiz taş toprak âleminde, öyle bir sistematik düzen vardır ki, bu düzen hiç şaşmaz. Fizik ve biyoloji de bu yüzden değişmez. Canlı varlıkta değişir mi? Bakış açın ve yorumun değişir.

Sebep, müsebbibi söyler. Sebeplerden müsebbibe varan, Allah’ın lütfüne mazhar olur.

Allah ne ki yarattı, yarattığı her şey onu anlatan ayetlerdir. Mahlûka böyle bakmak, lazımdır. Mahlûk, Halikın eseridir ve hikmetlidir.

Allah yokmuş gibi Allah’ı unutma! Ya Fettah dersen, şerler def olur. Hayırlar, feth olur. Tükendim diyen bir kişi, Allah’ı unutan bir kişidir.

İnsan, insan için sorundur. Madde, sorundur. Madde, araştırmadır. İnsan; dost görünür düşmandır, düşman görünür dosttur. Bütün bu muammayı Fettah olan Allah açar, kapılar açar. Allah, öyle kapılar açar ki derdi deva yapar. Allah Fettah’tır, feth eder.

Ehli insaf, Akıldan ileridir. An’a takılıp durma! An daima değişir. Kolay ve zor zamanlar olur.  Ama hepsi geçer. Bu hayatın, alternatif oluşundandır. An’ı güzel kullan.

La ilahe İllallah; teferruatın, lüzumsuzun, ehemmiyetin, yanlışın, abesin, makulün, manâsızın, manânın ayrılmasıdır, esasa varmaktır.

Ben konuşurken, ilâhi sistem üzere konuşurum. Herhangi bir şey için değil, tenkit değil, övgü değildir. İlâhi bilgiyi, beşeri bilgi olarak anlamak yanlıştır.

Allah sevdiklerinin günahlarını görmez, Allah’ın önüne geçmeyin! Allah’ın önüne geçene, itibar etmeyin! Allah’ın hükmüne, kimseye söz düşmez! Haram ve helâli yalnız Allah koyar!