Allah sizin için diler!

Ey insan! Sevgilinin yani hakiki dostun olan Allah’ın istediğini yap!

Canının istediği yere, Allah’ın istediğini koy!

Selsebil içmek için, güzel yol ara! Sevgiyi Allah’tan iste, Allah’ı ara!

Muhabbetin denizine, ariflerin sohbetine, suretin özüne, Hakk’ın rahmetine talip olmak, dileğimizdir ama en büyük dileğimiz Allah’a varmak olsun!

Ayet ‘Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz’ der, Allah sizin için diler!

Allah’ı yani Yaratanı; yaratıktan ve senin kendi özünden üstün tutmak, mutluluğun yoludur. Bu durumda mahrumiyet yoktur.

Aklını beğendin, onu gerçek bildin. Sonra anladın ki gerçek, aklın ötesinde, nefsin ötesindedir. Allah’ı bilmek, ona dayanmak, gerçek yolda olmaktır.

Bir şeye başlarken, Allah’a sığın ve ‘Ya Rab’ de! Anlamayan koyu nefsi bertaraf et. Saf, kalbi düşün!

Yarabbi beni teferruat, vesvese etrafında cereyan eden olaylardan arıt ve kurtar!

Bunların tümüne kovulmuş şeytan diyoruz.

 

Veciz sözler;

Kitaptan da hayattan da bilgi alınır. Asıl olan, yaşamdan alınan tecrübi bilgidir. Bir de İlhami bilgi vardır.

Dünya, Ahiretin bahanesidir. Su güzeldir, hayattır ama çeşmeden değil kaynağından içmek mühimdir.

Allah’ın zikrinden uzaklaşan, eşyanın, dünyanın esiri olur. Mal, mülk derdine düşer.

Geçmişle gelecek arasında irtibat kurmak; tedbir almak değil ibret almaktır. Aklın ve tefekkürün işidir ve yetenektir.

Yan gelip yatmak, cennet değil, illettir. Başarı ve zafer; azim ve gayretle çalışanlarındır. Başarının en büyüğü de, nefsine hakim olup daima edepli davranmaktır.

Bizden hüznün ve kederin kökünü kazıyan Allah’a, hamd-ü sena olsun!

Ayın dönümü 33 yıldır. 33 yıl sonra olaylar, aynı cereyan eder. Çember,  sonsuz dönüşümü temsil eder.

Nefis ruha yükselirse, latif olur. Dünyaya, bedene inen, yapışan nefis; kesiftir. Ruh latiftir. Beden kesiftir.

Güneşin ışığı özdendir, kaynaktır, bir de ayın ışığı var. O güneşten yansıyan ışık var. Nur da yansıyan ışıktır.

Esma; özünde Allah’ı tanıtır, zahirde insanı tanıtır. Esmanın her biri eşsizdir ve Allah’ı söyler. İnsan da döner dolaşır, tevhitte tek Allah’ı söyler.

Allah her dem tazedir. Her taze yaşlanırken, O tazedir. Allah’ın hayalinden bu âlem zuhura gelmiştir.

Ey ölüden diri çıkaran Allah, şu ölü Mutlu’dan diri çıkar!

Aydınlık gelince

Karanlık kalkar

Doğruluk gelince

Yalan kalkar

Hak gelince

Batıl kalkar

 Uyutan diridir, uyandıran da diridir. Uyutan hocalar, masal anlatır. Uyandıran hocalar, ikaz eder. Gafletten uyandırır. Bu yüzden de taşlanırlar.

İşleri Allah’a bırakmak için, nefsinden geçmelisin. Nefsini bırakmadan, Allah’a bırakamazsın.

Hüsnü zan, Âdemi itimattır. Dengede kusur etmemeli, sevgi ve muhabbette aşırı gitmemeli, muhabbette üstünlük Allah’ındır.

Sabır ve tahammül zordur. Her yokuşun bir inişi vardır. Her darlığın bir genişliği vardır. Genel olarak dünya sıkıntısının sonu, ferahlıktır.

Sorucu ol ki, bilici olasın. Bilginin anahtarı soru sormaktır. İnsan önce kendine, sonra çevresine sorar. Soru sormak, meraktan bir şeyler öğrenmeyi isteme arzusudur. Bir bilene adabı ile sormalı ve gereksiz olmamalıdır.

Başını eğdi, salah buldu. Dik durdu, gelen giden çarptı. Başı dumanlı oldu, başı döndü, göğü karardı. Rahatsız oldu.