Allah’tandır ruh, Allah ölür mü? Ölmek yok olmak var.

Hor görme, hor gördüğüne muhtaç olursun.

Geçmişi ve geleceği düşünmek şu anki vakti boşa harcamaktır.

Gönül zaman ve mekâna göre değil, zaman ve mekân gönle göre yön tutar.

Rahmani dilek yerde kalmaz.

Tabiatla olan Allah’la olur. Tabiatı okuyan Allah’ı okur.

Allah şu madde gözüyle görülmez, ilimle görülür.

Allah ilimdir. Allah’la ilime varılır.

Cennetin kademeleri dedikleri, ilmin kademeleridir.

Allah’ın gönle sığmasının sebebi gönülde benlik olmamasındandır.

Aklı gönle bırak!

Kur’an fiziğin ulaşmak için didindiği metafizik hedeftir.

İyi niyet devamlı duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır.

Birine düşman olan, nefsini gönlüne düşman etmektedir.

Gayretin tükendi mi Gayretullah’ı hatırla, O kaynak tükenmez.

Duran şey yorulur. Bu âdem varlığının sırrı harekettedir.

Teslim ol ki teslim alasın.

Kendini fetheden kişi âlemi fetheder.

Maddeyi çarmıha germeden manayı bulamazsın.

Kadın rızklıdır. Kadının rızkını kesme ki, kadından rızkın kesilmesin.

Allah aranmaz, O’na şahit olunur.

Cemâl de güzel, Celal de ama Cemâl bayıltır. Celâl ayıltır.

Şems’in dizelerde ‘Dinle Celâleddin’ diye seslendiği Zülcelâl-i Velikram’dır, kime celâli baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur.