Veli; kesrette vahdet, vahdette kesret bakan. O Kâmil insandır. Acıyı da tatlıyı da bir görür.

Yaratanın yaradılış hükmü altında tahammül son safhasında. Mutlu Baba efkârlanma, gül gayrı. Ne ayrıdır ne gayrı.

Sana verilen hakkın haksızlık olduğunu düşünmen senin haksız bakışındandır.

Gözünde perde kulağında ağırlık. Sadakatte nankör olan kedi dahi sadık olur.

Gönül sayfaları sonsuza kadar açılıp açılıp okunur.  Nefsin kâğıt yapraklarında da ona kitap denir.

Madde, manadan zuhura gelmiştir. Maddeden de mana hatırlanır.

Coğrafya, maddi manevi sahada mümbit olan veya olmayan bölgedir.

Hakkın dergâhında dertli dertsiz birdir.

Müslüman, soyutu düşündürdüğü için somutta geri kaldı. İkisini bir değerlendir. Makbul oldu.

Yalan söyleyen kendisini, suni olarak zengin gibi gösterip böbürleniyor. Böylece ömür boyunca hakikat lezzetini tatmıyor.

Yanlışlıklar doğruya götürür ve tamamlar.

 

Geldi cananımız
Doldu meydanımız
Rızıklıdır El Hak
Dolandı soframız

Sevgiyle içimiz
Nurlandı gönlümüz
Mutludur canımız
Yoldur dergâhımız

Bayram bizim bayram
Seyran bizim seyran
Hayran can hayran
Kavli kararımız

MRM