Nefsinden ölmek emniyettir, huzurdur. Nefsin akıbeti de budur. MRM

 

Deniz’de Mercan

Gönülde heyecan

Derin’ de devran

Lütfuna hayran.

MRM

 

 

Bana bakar Ayşecik

Güzel söyler o müşfik

Ayşe’ den güzel refik

Mutlu der olmaz şerik

MRM

 

 

Kemal zıddın ceminde

Arif olmuş salihde

Beka onun deminde

Uyanır fena ile.

MRM

 

 

Hükmü Billah yanında

Acizim her anında

Batında zahirinde

Mutluyam mukayyette.

MRM

 

 

Ziller çalıyor

Alarm veriliyor

Aldırmıyorum

Aldırmıyorum

 

Bu can bedende

Yaşam sürede

Hüküm verende

Aldırmıyorum

Aldırmıyorum.

MRM

 

Dolu gelip, dolu gitsen

Farkın olmaz eskisinden

Boş gelip de dolu gitsen

Tazelenir, tazesin sen.

MRM

 

 

Velinin gül bahçesinden

Çiçeklerden koku alsan

Gaflet ile mal mülkten

Vazgeçip de beri gelsen.

 

Şol git suret bahçesinden

Ne buldunsa alıp gelsen

Hakikat bağı, gülünden

Koku alıp öze gelsen.

MRM

 

Söyle Mutlu, söyle Mutlu

Sırrullah’ tan söyle Mutlu

Rahman Allah, Rahim Allah

Doğdun, öldün sen ne Mutlu.

MRM

 

 

Vakti saatte Allah

Zeynep söyle eyvallah

Razı ol bi iznillah

Vakti saati bekle.

MRM

 

Sahne nedir, seyran nedir

Sordun mu ki bu nedendir

Artist sensin, rejisör kim

Kun emrini veren kimdir.

MRM