Aklı külden seni ayrı koyan cüzi aklındır. MRM

Gönül senden ayrı düştü ise sana bir şeyler getirmeye gitmiştir. MRM

Tabloların var, resim sergin var. Ben öyle bir ressamın sergisindeyim ki senin sunu, sergin de o serginin içinde. MRM

 

Zahit dese bize dinsiz

Öz olmuşuz özde dinsiz

Maksadullah Maksudumuz

Nefs babında ise kimsiz.

MRM

 

Suret varlığının şiddeti

Mana varlığını inkar etti

İnkar ise;

İnsanı Kamil’ de ikrara vardı.

MRM

 

Şiddet: karanlıktandır.

Akıl: fotoğraf makinesi gibi sureti çeker

İman: Röntgen gibi içi ( batını) çeker.

MRM

 

Yegane ilmi ile amil olan Allah’ tır. MRM

 

Suret varlığının şiddeti seni inkara, mana varlığının letafeti seni ikrara vardırır. MRM

 

Esmai Hüsna çoğuldur (99) ama teki söyler. MRM

Bu alem mümkün kabiliyetinde olmasaydı varlığı imkansız olurdu. İnsan spermi insan olur. Kahve çekirdeği insan olur mu? MRM

Bütün varlık var olanda mevcut olduğu için var oldu, var olanın ilminden amil oldu. MRM

 

Dergahım vardır benim

Gözlerim mahmur benim

Halkaya giren derviş

Canda canım benim

 

Destur aldım pirimden

Gönlümün mahzeninden

Fehmi’ nin can evinden

Aşka giriftar benim.

 

Ol demin dev zanından

Can alır cananından

Hali pür mecalinden

Derde dermanım benim.

 

Mutlu dediler bana

Ol renge kim boyana

Masivayı koyana

Her dem ihsanım benim.

MRM

 

Aşkın tarifi ile oldum aşık

Bilmem, kim çağırdı da oldum aşık.

MRM

 

Aşktır ölüyü diri eden

Aşktır diriyi ölü eden.

MRM

 

Bu deniz dalgaları nedir

Haddi aşar haddi ne

Sahili döver

Kıyıda keskin sarp kayaları

Yuvarlak eder.

Ya yokluk aleminin dalgaları,

Kim bu varlık kefaretinde

Beni latif eder.

MRM

 

Kanatlarla kuş uçar

O öğretti ölüyü gömmeyi

Ya kanatsız uçan;

Mürşidin öğretti sana

kokmadan diri kalmayı.

MRM

 

Ete kemiğe kana diyordu

Etsiz kemiksiz hep o nurdu

MRM