Bilinmek istedim. İstek yücedir, ‘İstemem’ de o istek kadar yücedir. Gel gör ki istek, bilgiden mahrum olan, cahilden isteniyor. İsteyen isteğinin olması için, cahile öğretmen (Rab ) olur. Tedris usulü kendi kuralları içindedir. Kul bu kurallara boyun eğecektir.

Bir işe el atan o işe sarılır. O işteki kusur, noksan bize bizden gizlidir. Bu yüzden o işe canla başla sarılırız, o olay ile kaza ve kadere boyun eğeriz. Fikirlerimizdeki ayıp ve kusuru bilseydik, o fikirleri derhal terk ederdik. İnatçı bu yüzden çok ziyandadır.

Varlığa gelen kaza ve kader ‘İlmi Billah’ a varıncaya kadar bizi karanlıkta koyar. Hep o gaflet içinde bocalar dururuz. MRM

Allah’ ı nice etsen inkar onca çıkar ikrar. MRM

Benimseyip güzel gördüğünüz davranışlarınızın yanlış olduğunu ortaya koyduğu için velilere düşman olup, onları sevmiyorsunuz. Veli; her şeyin hakikatini iyiyi iyi, kötüyü kötü olarak aksettiren hakikat aynasıdır.  MRM

Havuzdaki hapis gibi duran suyu, hava; güneşin nuru ile yavaş yavaş kendi gibi latif ederek göğe yükseltir. Sonra tekrar yoğunlaştırarak deryaya katar. Allah bu bedende hapis olan ruhunda nefes alıp vereni çeker alır aslına gark eder. MRM

Yarabbi bana yüce aleminde makbul olup tasdik görüp görünen aleme gelen sözleri söylemeyi nasip et! MRM

Esas günah, hak varlığının yanında başka bir varlık görmektir. MRM

Sen Allah, ben kul oldukça, günahkarım. MRM

Bu eşya aleminin ruhu ilimdir. İlim bilgidendir. Bilgi, ilahi istek olan ‘Bilinmek istedim’ emri, arzu ilahidendir. MRM

Gönül öyle bir harp meydanıdır ki orada iki ben çarpışır durur. Ta ki (Ego) hakiki (Ego) ya varsın. O zaman harp meydanına da lüzum kalmasın. MRM

Başım sonum ne ise, hakiki adım odur. MRM.

Alim vardır ehli tendir. Ten ilmini bilirler. Alim vardır ehli candır, can ilmini bilirler, can ki varlığın ruhudur. MRM

Gönül kadehini lebaleb iksiri ile dolduramazsan beden sarhoşusun. MRM

Söz kulakta kalır gönle tesir etmezse ‘Ayn el Yakin’ e varamaz. MRM

Hal düşünceden de ileridir. MRM

Beş duygu kafada akıldan ileri, ‘Yaradan’ da birleşmelidir. MRM

İhlasla söylenen sözler, peygamber sözleri gibi doğrudur. Yanlış kullanma olabilir bu yüzden de yanlış anlaşılabilir.

Aşk gönlün yüksek halidir.Korku nefsin emareden kurtulmamışın işidir. MRM

Zahitin yıllarca alamadığını arifin bir an cezbesi alır. MRM

İnkar ettiğin müddetçe, ikrar senden uzaklaşır. İkrara varmayınca da hakikate varamazsın. MRM

Seni karanlık mezara götüren ölümü değil, seni nura götüren ölümü seç. Karanlık mezarda toprağa gömülünce, ne bedenim kalır ne de canım. Yok olursam ne davam kalır ne de arzum. MRM

Vacibül vücuttan, mümkünül vücut zuhura geldi. MRM

Talebin aşikar ya da kapalı, ne ise o verilir. Talep mühimdir. Talipten gelir.

Maddiyata sarılırsan maneviyatın körlenir. Maneviyata sarılırsan maddiyata lüzum kalmaz. Maneviyat yerinde maddi alemdeki işi de, işi yapanı da beraber seyredesin. MRM

Su buharlaşır göğe yükselir. Manevi tefekkür yükselir, ilaha varır. MRM

Bir andan ibaret olan bu dünyada, o anı yakalamakla ömür geçer durur. Sen ne dünyaya takıl ne de ukbaya. Şimdilik Tecelliyi İlahiye dal ve tat.

Gözünün menşeyi görünmez olduğu için hep O’ na döner durur. MRM

‘Kun’ demek her şey oldu ve dondu; ‘Kun fe Yekun’ da kıpırdanışı gör. MRM