Aşikârdır; bilenle bilmeyen bir değildir. Kullar arasında Âlim farklıdır. Onlar ilmiyle amil olmalıdır, ki öyledir. Öğretmeye, örnek olmaya çalışın.

Bana her geleni kabul ederim. Önceden hiçbirinizi bilmem, gidip sokakta halkın arasından da seçemem. Okullar da öyledir, talebeyi gidip sokakta seçmez, onlar gelir. Arzu ve düşüncesinde ısrar etmek kişiyi delalete düşürür; kemale eremez. Allah Kadir’dir, O’ ndan iste, sen acizsin. Hidayet Hâdi olan Allah’ tandır.

Hediye insanları birbirlerine sevdirir, yakınlaştırır. Hibe; bir karşılık beklemeden vermektir. Allah böyle verir. Allah’ ın kula vermesi, vermeyi vermesidir.

Karşılıksız, bedelsiz, kendisinden hiçbir şey beklemeden veren, vereni ihya eden; El Vehhab.El Vehhab olan Allah, verdiği her şeyi karşılık beklemeden verir ve hibe eder. En güzel hibesi, bize kulluk vermesidir. Bu ne güzel hibedir!

Allah hiçbir şeyi sebepsiz, faydasız yere yaratmaz. İnsanı; fıtratı üzere, farklı ve üstün yaratmıştır. Allah kulunun dileğine değer verir.

İnsan kendi kalbini kandırır. Allah da insana böyle bir cüzi irade vermiştir. Bu noktadan, insanın kalbini düzeltmesine de irade vermiştir. Işık vardır, karanlığı aydınlatır. Allah kulunun kalbini bilir, onu çekip çevirir. İnsan için, veli kulları vardır; onlar da insanın kalbini bilir, onu çekip çeviremez.

Hayati olayları, geceyi gündüzü, acıyı tatlıyı, faydayı zararı insanlar hep kendi bakış açısından değerlendirir. Bu da onların yetişme ve şartlanmalarındandır. Kılavuz, rehber, yol gösteren, yardım eden vardır. Aslında insan, hayvandan farklı olarak; akıl, idrak ve vicdanla taltif edilmiştir. Kalbin Allah’ la konuşması duadır. Candandır, asilane olandır. Bundan üstün ne olabilir ki! Varlık Allah eksenindedir. Allah’ sız varlık olamaz, bir yaprak bile titreyemez.

Ölmek olmaktır. Olmadan ölenler ölmüşlerdir.

‘‘Yanlış anlamada ısrar ettiğin için asla doğru görüşe sahip olamazsın. Değer bilmediğin için değer bulmazsın. Allah hidayet bahşetsin!’’

 ‘An’ a mahkûm olanın ufku yoktur, geleceği yoktur. Bir yumrukta vurup adam öldüren peygamber bunu yapar ancak; ‘’Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, Mevla’m görelim neyler, neylerse güzel eyler’’.

Maddede, fizik âleminde sansür ne ise; insanın aklı melekesi, idrak varlığı, ilmi, irfanı, vicdanı Allah’ ın insana koyduğu sansürdür.

İyilik meleke halimiz; melekleşmedir. Meleğin halinden fenalık gelmez, melek fenalık yapamaz, “Melek gibi adam” denir. İyilik insanî meziyettir. Bedii sanattır. El Hak Haktır, adaptır. Şerefli insana aittir.

İnsan sonludur, fânidir. Allah sınırsız ve ölümsüzdür, metindir. Allah’ a metin denmesinin sebebi mahlûkun, insanın metin olmadığını söylemek içindir. Rezzak da odur. Onun vereceği bitmez tükenmez çünkü O yaratır.

Halik olan Allah yaratır. Yaratık ona zarar vermeye kalksa, isyan etse, Allah metindir, kavidir, etkilenmez. Allah’ ın yarattığı cümle mahluk dönüp, O’ na karşı gelse ve isyan etse; ki öyle ediyorlar; Allah’ a etki edemezler.  Allah; Faik’ tir, Kahhar’ dır, Cebbar’ dır, Kadir’ dir.

Sıratı müstakim cennete çıkan yoldur.  Allah halk ettiği bütün varlığı yolcu yapmıştır ve bu yolcuya yol yapmıştır, o da sıratı müstakimdir. Hakiki rehber de kendisidir. Allah’ tan geldik, Allah’ a varırız. Allah, yarattığı bütün varlığa kanun koyar. Haktır, hükümdür. Bu koyduğu hükmün altında değil, üstündedir. Halik’ in hükmünün üstünde hüküm yoktur.

 

Seni benle tanıştıran

Başka duygu başka ihsan

Bil ki bu geç ne de erken

Yerindedir buna inan

 

Bize sabır düşer ey can

Bilsek ki bu lütfu ihsan

Eşrefi mahlûkat insan

Mutlu gel de kalben inan

23.11.2017, MRM

 

Baba’da bir safdil insan

Sersem etti onu ihsan

Ariflerin olsun irfan

Mutlu der ki adap erkân

23.11.2017, MRM

 

Mutlu Ayşe’ yi etti şair

Meğerse o nazında mahir

Sırrı saklıysa hayali zahir

Mutlu’ nun eşidir o kâfir

23.11.2017, MRM

 

 

 

Sana güvenmek heyhat

Sende yoktur ki sebat

Bir ahlâk ki ne berbat

Gönülden kaldır da at

23.11.2017, MRM

 

Kuyuda Mutlu

Uykuda Mutlu

Her an umutlu

Mutludur Mutlu

 

Cemali Mutlu

Celali Mutlu

Her hâli Mutlu

Mutludur Mutlu

 

Çok şükür Mutlu

Hamd eder Mutlu

El Hak der Mutlu

Mutludur Mutlu

23.11.2017, MRM

 

 

 

Tendedir can

Canda canan

İlmi irfan

Mutlu her an

 

Andır inan

Devri devran

Olan hayran

Olur sultan

23.11.2017, MRM

 

 

Yoksa sende kanaat

Yoktur sende hem sebat

Bedende olmaz rahat

Bunda nedir hakikat

 

Gel rahat tut gönlünü

Uzun eyle ömrünü

Göresin güldüğünü

Hayrola gör akıbet

23.11.2017, MRM

 

 

Geleceksen beri gel

Geri değil öne gel

Kimse olmasın engel

Gel Mutlu Baba’ya gel

 

Kavun karpuz Mutlu’da

Çayır çimen Mutlu’da

Han-ı hamam Mutlu’da

Ne yok ki Mutlu’da, gel.

23.11.2017, MRM

 

Ne sendendir ne benden

Hem sendendir hem benden

Kürek çeker ters yönden

Uzak kalır menzilden

 

Uyan kayıkçı uyan

Allah de Hakk’ a dayan

Baki değil bu umman

Geri kalma zikirden

 

Zikirdeki Zâkir kim

Aklı fikri veren kim

Kimdir diyen kimdir kim

Mutlu hepsi Rabb’inden

23.11.2017, MRM

 

 

Bir zayıf Ruh

Bir de beden

Cümle bi Ruh

Bir de güruh

 

Dişi erkek

Ürkek ürkek

Tek tek bir tek

Hepsi bi Ruh

 

Hikmeti ne

Kimdir kime

Cemi cümle

Mutlu bi Ruh

23.11.2017, MRM

 

Git söyle onun birine

Aşıklık onun neyine

Aşık kim dengi dengine

Gel de gir Hak dergâhına

23.11.2017, MRM

 

Bak şu başa

Et temaşa

Sen çok yaşa

Mutlu Baba

 

Lütfu Hüda

Etme Cuda

Hepsi beka

Alül âlâ.

23.11.2017, MRM