Halik olan Allah’ın halk etme tecellisi ile var olan varlıklar, özlerindeki imkan itibariyle yok olmakta, fakat Hakkın daim olan tecellisi ile zaman içre var olmaktadır.

Fevt: Fırsatı elden kaçırma.

Fevt Hak’ tan, Mevt halktan ayrı düşmektir. Arifler, en çok Hakkı fevt etmekten korkarlar.

Fetret; ara, aralık. Salikte başta var olan hararetli isteğin, yakıcı ateşin, şiddetli hararetin, sönmesi ve küllenmesidir. Sonra küllenmiş görülen zaaf ve rehavet baştaki bozukluğun eseridir. Varlığında hayır olduğu gibi, yokluğunda da hayır vardır.

Allah, her şeyden haberdardır ve haber verendir. Allah’ ın haberi; Rab olan Allah kuluna en iyi, en doğru notu verir, Allah Habir’ dir.

Sen nereden bakıyorsan bak Habir olan Allah her şeyden haberdardır. Haberin alası Allah’ tan haber verendir. Habir olan Allah’ ın verdiği haber, vahiydir.

Her şey kendine sırdır. Sırları Allah bilir.  Ve huve latiful Habir. O, amelleri niyetlerine göre değerlendirir. Yani kullarına mükafatı veya mücazatı O değerlendirir.  Kalbine Allah girerse, nur kesilirsin. Allah, halk ettiği her şeyin özünden iliğinden haberdardır.  Yaratan Allah, yarattığını bilir. İnsanı Allah’tan başka kimse bilemez, kendi bile.

Kızım ben öğretmen olarak senin dediğini kabul etmeliyim öyle mi? Haddini bil, edepli ol! Öğretmenine saygı göster, ondan sevgi al, ilim al, irfan al, kamil kişi ol! Bilenle bilmeyen bir değildir.

Seslerin açıklığı için vasıtalar ister. Hava gibi, havasız yerden sesin geçmesi için elektro sistem lazımdır. Bunların ötesinde metafizik vardır. Sual hasıl olur cevap zuhur eder. Problem çıkar, çözüm bulunur. Bu da zaman ve zemine bağlıdır. Dünkü problem bugün problem değildir.

İbadetler, adetler haline gelirse faydasızdır, zararlıdır.

Kadının dişiliğine değil, kişiliğine bak! Günübirlik eş arayan, dişiliğine; ömürlük eş arayan, kişiliğine bakar. Ak, temiz sevda iyi, kara sevda iyi değildir. Mutlak iktidar sahibi Allah’tır. Kula Allah, muvakkat cüz-i iktidar vermiştir.

Nefsi kazanç, hüsrandır. Hak’tan kaçan şakidir. Tuğyan taşma, tuğyan olan yerde tufan olur.   Güçlü olmak isteyen, Allah’ı kalbinden çıkartmamalı, unutmamalı. Allah kefildir, Allah Vekildir. Kontrolsüz güç, felakettir. Hak sözü, güçlüdür, ihya eder. Haksız söz, imha eder. Onun için, ilahi sohbet lüzumludur.

Biz bilgiyi emaneten Allah’tan aldık.

La Melike İllallah, Es Semi, El Basir, Allah’a aittir. Bunlardan emaneten cüz-i olarak insana verilmiştir. El Melik; mümkünde mutlak sahibi O’ dur. Melik, kral, şah, padişah, gibi mutlak iktidar Allah’a aittir.

Emek verirsen; nimet, yemek, ekmek, yersin.

Allah dersen, dünya nedir; sen kimsin; Maksud kimdir, anlarsın! Allah sıfatlarının muhatabı, insandır. Rab, Melik, İlah; kul idrakinedir.

Ben idraki kulun kendini bilmesidir. Bencil olman, nefsinin şeytanı sevindirmesidir. Ben; idraksizdir. Tevhid Allah’ ladır. Teklik yalnız, Allah’ a aittir. İnsan istişare etmelidir. Tek başına hüküm firavunluktur, tiranlıktır.

Mülkün sahibi, küllen Allah’ tır. Mahluka emaneten verilmiştir. Her şey emanettir. Malik, Melik, Allah’ tır. O Hay’ dır, O yaşar, O görür, O işitir. Bütün gözlerden, O görür. Hiçbir göz O’ nu göremez. Ahed; öyle birdir ki, sayıyla değil sayısız birdir, bütünüyle birdir.

Allah ismi- Zata, esma Allah’ın sıfatlarına matuftur. Bilmek, anlamak, ezberlemek, saymak değildir. Akıl, Zat-ı mutlak olan  Huvallahu illa Hu; mutlak-ı kavrayamaz. Mutlak ve sonsuz, sayısız tek; Ahed! Eşsiz benzersiz, tek; Allah!.

Kainatı, varlığı, insanı anlamak Allah’a götürür. Yaratılmış çifttir, yaratan tektir. Mahluk çifttir, Halik tektir. Kesrette Vahdet vahdette kesret ilahi aşktır.

Yaratığı, Halik olan Allah’ tan öğrenmek esastır.

Düşün neden önyargılı davranmak, bıktırır. Hatayı telafi varken, hatada devam en büyük hatadır, pişman ol! Pişman olduğunu, karşı tarafa yansıt!

Sözün ötesinde özüyle konuşmak, konuşmanın bittiği yerde, sükûti konuşma, ehli tasavvuf olmak! ‘’Her şey dile gelmiş, bana cananımı söyler!’’