Bu alem dershane, biz kullar ise Allah’ a talebedir. Ömür denen müddet, öğrenmek içindir. Neyi, kimi? ‘Kim’ in maksadı; emekle Maksadullah’ ı, öğrenmektir.

Doğru söz, sahibini güçlendirir.  Doğru söz,  güçlüdür; iz bırakır. Yanlış bilgi ve davranışın zararı önce kendine, sonra etrafınadır. Gerçek güç, Allah’tır. Firavunda görülen güç, güç değildir, zevaldir. Allah’tan gayrıya güvenmek yanlıştır.

İbret almak, bilmek, bilenler içindir.

O beden, sistemi mükemmel yaratılmış olduğundan mükemmel çalışıyordu. İyi düşünüyor, iyi anlıyor, iyi yaşıyor, iyi yaşamayı öğretiyor ve yazıyordu.

“El Kafi, la havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim”.

Temyiz akıl, hemen süpürüp atmaz, hemen kabul eder de değildir. Allah’ ın insana verdiği beş duygu iyi kullanılırsa; altıncı duygu, ilham başlar. Allah’ ı en iyi idrak etmek,  ilhamla öğrenmektir.

El Mursil; gönderen, yönlendiren, sevk eden. Vahi; insanda, insan için. Resul; gönderilen. Onları gönderen Allah’ tır, onlar da gönderilenlerdir. Resuller haberi, ilahi bilgiyi alırlar, yayarlar, gönderirler. Ötekiler yalnız alırlar, söylemezler, yayınlayamazlar.

Kendi kendinize konuşmak, yazmak, yayınlamak kolay ama, insanlar arasında olmak, yüz yüze gelmek çok zor, çok çetindir. Misafir gibi gelenler, yer içer, kalkar giderler. Ev sahibi gibi gelenler, kalırlar, toplarlar, kaldırırlar.  Babaya gelenler, misafir gibi gelirler, ev sahibi gibi giderler. Yedirdiği zaman sevinen, sevdirdiği zaman sevinen, mutlu insandır.

Tohumu eken, kat kat fazlasını alır.

Hak ettiğini vermemek, hak ettiğinin fazlasını veya eksiğini vermek, zalimliktir. Zalimlerden olma!

Başkalarına karşı galip görünen, nefsine mağlupsa, ona galip denir mi? Karşılaştığınız her olayda, Allah yardım ederse galipsiniz. Mağlubiyetiniz de Allah’ ın galibiyetidir. Hakikat budur. Allah galiptir, üstündür. Kayıpta da, zevalde de galiptir, üstündür. Kul mağlup ve zevaldedir. Allah aşkına!

Bu Allah’ın nasip ettiğidir de! Şans deme! Şans, Allah yokmuş gibi düşünmektir. Allah’ın dediği olur.

İniş insandır, çıkış Esmadır; Müsemmadır; Halk edicidir.

Allah, Mecid’ tir, şanlı, şereflidir.

Çırak olduğunu kabul et, usta olursun!

Cahil olduğunu kabul et, alim olursun!

Kul olduğunu kabul et! sultana varır, kabul görürsün.

Varlık, anlamlı ve amaçlıdır. Gayesi, amacı, Halik olanın mahlukla diyaloğudur. Esas olan bir Allah, bir de insan! Allah mükemmel, insan eksiktir. Vahdet, birlik kuvvetli; kesret zayıftır. Böl parçala, zayıf kıl, bitir!

İnsanlar, çiftler halinde yaratılmıştır. Herhangi bir sebep veya esrarı Huda ile çiftler, eşlerini bulamadıkları için evlenmediler, bekâr kaldılar.

İnsan Allah’tan başka hiç kimseyi, hiçbir kimseyi tam sevmez, sevmemelidir. O, Allah’ a aittir. İnsanın kalbine ilahi manayı inzal eden Allah’ a hamdolsun! Gönlü fethetmek, gönlün vuslatına varmaktır. Aklı selime varmaktır.

“Ruhun rakik olacak.  Ruhun rakik olmasının yegane lüzumu, müzik”.